SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52VV018 Syöpätaudit, 0.75 op, 20 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016
VastuuopettajaMikkola Anja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 30.08.2015
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • tutustuu syöpäpotilaan hoitoketjuun
  • perehtyy yleisimpiin syöpätauteihin (syövän synty, etiologia ja taudinkuva, ennuste) sekä tutustuu yleisimpien syöpätautien tutkimus- ja hoitomenetelmiin
  • kykenee etsimään tietoa syövän riskitekijöistä ja ehkäisystä
  • ymmärtää syöpätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen läheistensä elämäntilanteeseen
  • syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, hoitotyön periaatteista, hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä sekä kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä syöpätautia sairastavan potilaan hoidossa
  • saa valmiuksia ymmärtää ja tukea syöpätautia sairastavaa potilasta
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, verkko-opiskelu ja harjoitustehtävät

Materiaali

Joensuu, H. ym. (toim.) 2013. Syöpätaudit.

Holmia, ym. 2008. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö.

Tunneilla jaettava materiaali

Sisältö

Syövän synty ja syntyyn vaikuttavat tekijät sekä syövän yleisyys

Syöpätautien ennaltaehkäisy ja seulonta

Yleisimmät syövät, niiden oireet, tutkiminen ja hoitomuodot

Syöpäpotilaan hoitopolku

Syöpäpotilaan hoitotyön periaatteet ja erityispiirteet

Arviointi

Arviointi Hyväksytty/ Hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista ja opintojakson tehtävien suorittamista hyväksytysti.

 Palaa In English