SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S16K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S14 English for social services, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatKursula Eliisa, Lajunen-Tuokko Ulla
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
  • Opiskelija
  • osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
  • laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
  • saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Teemat:

  • Sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
  • Kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely, työskentely virtuaalisessa oppimisympäristössä (Moodle, iLinc). Kontaktiopetuksessa harjoitellaan ja työstetään eri tavoin aktiivisesti sosiaalialaan liittyviä teemoja (esim. tekstinymmärtäminen, puheharjoitukset). Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin, käsiteltyjen teemojen jatkotyöstämistä, sanaston itsenäistä opiskelua sekä valmistautumista arvioitavaan suulliseenja kirjalliseententtiin.

Materiaali

Kurssikirja: Saarinen, K & Saarinen, J. 2008. Way to Welfare. English for Social Services. Otava

Opintojaksoon liittyvä materiaali Moodlessa.

Oheiskirjallisuus:

Sosiaaliturvan sanasto 2002. Huoltajasäätiö. Helsinki.

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englanninkieliyleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen),  ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), itsenäisen työskentelyn tehtävien suorittamisen,arvioitavan suullisen ja kirjallisen tentin.

Tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso ( englanti B2).

 In English