SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S16S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S38 Lastensuojelu I, 4.00 op, 107 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatVinkki Kaisu
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 13.03.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 30.09.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa kuvata lastensuojelutyön lähtökohdat, toiminta-alueet ja lastensuojelulain keskeiset sisällöt ja prosessit
  • tunnistaa yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä lastensuojelun tarvetta aiheuttavia tekijöitä

Teemat:

Lastensuojelun taustaideologiat, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyötyö, lastensuojeluilmoitus, lastensuojelutarpeen arviointi, avohuollon tukitoimet

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

-kontaktiopetus, ryhmä- ja yksilötyöskentely,erilaiset oppimistehtävät ja tentti

Materiaali

-Moodlessa oleva materiaali, videot, ajankohtainen lastensuojelututkimus ja artikkelit, lastensuojeluun liittyvä kirjallisuus

Sisältö

-lastensuojelun ideologiset perusteet, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojeluprosessi, (ls-ilmoitus, lastensuojelutarpeen arviointi, avohuollon tukitoimet ym), lastensuojelulaki ja muu siihen liittyvä lainsäädäntö,yksilö- ja yhteisötason riskitekijöiden arviointi, perheen merkitys

Arviointi

-oppimistehtävän ja tentin hyväksytty suorittaminen, arviointi asteikolla 0-5
 In English