SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK701S14S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S43 Lastensuojelu II, 4.00 op, 107 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16005
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017
VastuuopettajaHelavirta Susanna
Muut opettajatHalttunen Sari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 24.10.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

 • perehtyy lastensuojelun ajankohtaiseen tutkimustietoon
 • syventää osaamistaan lastensuojelun prosessista, verkostoyhteistyöstä
 • työskentelystä huoltajien kanssa ja työskentelystä lasten kanssa
 • tietää sijaishuollon eri muodot
 • ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn erityisyyden
 • tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön

Teemat:

 • Lastensuojeluprosessi, lapsen kuuleminen, lapsen kehitystaso, hoidon ja huolenpidon

        tarpeen arvioiminen, sijaishuolto ja ammatillinen työ

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Keskusteleva luento-opetus (läsnäolo 80 %)
 • Tunnilla mahdollisesti tehtävät harjoitukset
 • Paritehtävä
 • Posteri
 • Lopputehtävä=oppimispäiväkirja
Materiaali

Kurssi pohjautuu uusimpaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskevaan tutkimustietoon, jotä esitellään kurssin sisältöihin liittyen.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

 • suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
 • lapsen asema sijaishuollossa

 • vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa

 • sijaishuolto kokemuksena

 • sijaishuolto ammatillisena toimintana

 • sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet

 • sijaishuollon valvonta

 • jälkihuolto

Arviointi

Paritehtävä ja posteri hyväksytty/hylätty:

Hylätty= tehtävä ei noudata tehtäväksi antoa.

Hyväksytty= tehtävä noudattaa tehtäväksi antoa.

Lopputehtävä 0-5:

0=Opiskelija ei osoita oppineensa tehtäväksi annon teemoja. Oppimistehtävä ei noudata annettua ohjeistusta.

1-2= Opiskelija osoittaa tietävänsä ja ymmärtävänsä tehtäväksi annon ja kurssin teemoja suppeasti ja pintapuolisesti. Tutkimuskirjallisuuden hyödyntäminen on niukkaa. Opittua ei reflektoida ja pohdita tai se on niukkaa.

3-4= Opiskelija osoittaa tietävänsä ja ymmärtävänsä tehtäväksi annon ja kurssin teemoja. Opiskelija hyödyntää oppimansa tukena tutkimuskirjallisuutta ja pohtii ja reflektoi oppimaansa.

5= Opiskelija osoittaa tietävänsä ja ymmärtävänsä erinomaisesti tehtäväksi annon ja kurssin teemoja. Tarkastelu on perusteellista, kriittistä, asioita yhdistävää ja pohdittua. Lähteitä ja luentoja on hyödennetty laajasti ja erinomaisesti oman ajattelun tukena.

 In English