SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR72H16S/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H24 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/17003
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaNousiainen Anna-Leena
Muut opettajatRintala Johanna, Tieranta Outi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 31.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen osaat selittää kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisen hoitoprosessin sekä kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjut. Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja eettisiä näkökulmia sekä toimia kustannustietoisesti kirurgisessa hoitotyössä. Osaat yhdistää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien sekä niiden diagnostisoinnin ja hoitojen mukanaan tuomat muutokset potilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Osaat akuutin ja pitkäaikaisen kivunhoidon. Osaat tukea potilaita sekä heidän läheisiään terveyttä edistäen. Osaat toteuttaa ja arvioida potilaan ravitsemushoitoa. Lisäksi osaat laatia ja toteuttaa näyttöön perustuvan kirurgisen hoitotyönsuunnitelman yhteistyössä potilaan, hänen läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa. Opintojakson jälkeen osaat myös ohjata kirurgisia potilaita ja heidän läheisiään englannin kielellä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 10 op eli 267h

Harjoittelu toteutetaan kirurgisen hoitotyön toimintaympäristöissä

 • harjoittelua 36h /viikko x kuusi viikkoa

 • itsenäistä opiskelua 4h/viikko x kuusi viikkoa

  sekä

  ENVI oppimisympäristössä; 24h (8h ennen harjoittelun alkua ja 16h harjoittelun päätyttyä) + 3h itsenäistä opiskelua

Materiaali

Lapin sairaanhoitopiirin intranet- sivustot

Terveysportti;

 • Käypähoito- suositukset

 • Oppiportti: Kirurgia, Kipu, Ortopedia, Garstoenterologia, Syöpätaudit sekä R702H16 opintojaksoon liittyneet verkkokurssit (Verensiirto, Keskuslaskimokatetri, Lääkkeiden liikakäyttö:Opioidit, Haavan ABC, Saattohoito, Kivunhoito)

 • Lääkkeet ja hinnat- ja Lääkeinteraktiotja -haitat- tietokannat

Sisältö

Kirurgisen potilaan hoito ja hoitotyö

Kivun hoito ja hoitotyö

Syöpää sairastavan potilaan hoito ja hoitotyö

Arviointi

R702H24 harjoitteluun liittyvien lääkelaskujen virheetön suoritus ennen harjoittelun alkua

Arviointi: Hyväksytty (H) - Hylätty(0)

Hyväksytty suoritus:

 • Osallistuminen aloitus ja lopetus Enveihin (24h + 3h)

 • Kirurgisen hoitotyön harjoittelun tavoitteet

  • alustavat tavoitteet palautetaan Moodleen ennen harjoittelun alkua

  • tarkennetut tavoitteet palautetaan Moodleen harjoittelun ensimmäisen harjoitteluviikon aikana

  • opiskelija osallistuu alkutapaamiseen, väliarviointiin ja ohjaajansa kanssa henkilökohtaiseen loppuarviointiin

 • Kirurgisen harjoittelun työaika

  • Työvuorolomake (Envit 27h ja Kirurginen toimintaympäristö 240h, josta itsenäistä 18h)

  • Työvuorolomake palautetaan Moodleen harjoittelun alussa (sis. 222h)

  • Lopullinen työvuorolomake palautetaan Moodleen (yht. 267h)

 • Simulaatiocase-tehtävä

 • Lääkevalmisteluettelo (kolme lääkevalmistetta)

 • Lääkehoitopassi

 In English