SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK503S14S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1562 Mittaus- ja säätötekniikan perusteet/Basics of Measurement and Control Systems, 3.00 op, 80 h
AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016
VastuuopettajaPaaso Matti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2016 - 13.03.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 12.03.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa prosessiteollisuuden tyypilliset prosessi- ja laatumittaukset ja kone- ja poikkisuuntaiset säädöt ja tuntee niiden ristikkäisvaikutukset ja vaikutukset säätöratkaisuihin. Näiden lisäksi opiskelija hallitsee järjestelmän dynamiikan tarkastelun matemaattisten mallien avulla ja PID-säätimen käytön säätöratkaisuissa.Matemaattinen mallintaminen toimii säädön suunnittelun apuvälineenä.

 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5, tentti ja harjoitukset.
Kiitettävä (5): Tuntee prosessiteollisuuden mittaukset ja terminolgian laajasti, osaa käyttää matemaattista mallintamista apuna eri ilmöiden tarkastelussa, tuntee ilmiöiden taustalla olevan teorian ja ymmärtää muutoksien vaikutukset järjestelmän dynamiikkaan ja toimintaan. Osaa virittää PID-säätimen annettujen tavoitteiden mukaisesti.Osaa käyttää signaalinkäsittelyn työkaluja mittaussignaalien käsittelyssä ja ymmärtää taustalla olevan teorian.
Hyvä (4-3): Tuntee prosessiteollisuuden mittaukset ja terminolgian, osaa käyttää matemaattista mallintamista apuna eri ilmöiden tarkastelussa,ymmärtää muutoksien vaikutukset järjestelmän dynamiikkaan ja toimintaan. Osaa virittää PID-säätimen annettujen menetelmien avulla.Osaa käyttää signaalinkäsittelyn työkaluja mittaussignaalien käsittelyssä.
Tyydyttävä (2-1): Tuntee osittain prosessiteollisuuden mittaukset ja terminolgian, osaa käyttää matemaattista mallintamista apuna eri ilmöiden tarkastelussa,ymmärtää heikosti muutoksien vaikutukset järjestelmän dynamiikkaan ja toimintaan. Osaa virittää auttavasti PID-säätimen annettujen menetelmien avulla.Osaa käyttää osittain signaalinkäsittelyn työkaluja mittaussignaalien käsittelyssä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset ja demonstraatiot.

Materiaali

Prosessisuureiden mittaustekniikka, säätötekniikan perusteita (luentomoniste). Laitevalmistajien esitteitä.

Sisältö

Johdantoa mittaustekniikkaan, paineen mittaaminen, lämpötilan mittaaminen, virtauksen ja määrän mittaaminen, pinnankorkeuden mittaaminen, tiheyden, viskositeetin ja sakeuden mittaaminen, johtavuuden, pH:n, kaasupitoisuuksien, voiman ja momentin mittaaminen.

Johdantoa säätötekniikkaan, säätöpiirin rakenne ja terminologiaa, säätöpiirin toimita avoimena ohjauspiirinä ja suljettuna takaisinkytkettynä säätöpiirinä. Säätöpiirin ominaisuuksia aika- ja taajuustasossa, säätöpiirin hyvyys, säätöpiirin virityksen tavoitteita.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5 tentin ja harjoitusten perusteella.

 Palaa In English