SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T15S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T20A1 Ohjelmistotekniikka, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusRyhmäjako; 2 ryhmää/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaMattila Erkki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetusta 48h. Kontaktiopetus koostuu luento-opetuksesta ja ryhmässä ratkottavista ongelmista ja ratkaisujen läpikäymisestä.

Itsenäistä työskentelyä 85h, joka koostuu harjoituksista, harjoitustyöstä ja materiaaliin paneutumisesta.

Materiaali

Suositeltava kirjallisuus:

Fowler M. & Scott K. 2004. UML, Docendo (suomennettu)

Haikala I. & Märijärvi J. 2006. Ohjelmistotuotanto. Talentum. Luvut 1-10, 15

O'Docherty M. 2005. Object-Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with UML 2.0, John Wiley & Sons

Pressman R. S. 2014. Software Engineering: A Practioner's Approach, 8th Edition. McGraw-Hill

Sommerville I. 2015. Software Engineering, 10th Edition. Addison-Wesley

van Vliet H. 2008. Software Engineering: Principles and Practice. John Wiley & Sons

Sisältö

Pääteemat

  • Ohjelmistovaatimukset ja niiden hallinta
  • Ohjelmistoprosessi, elinkaari, ketterät menetelmät
  • Ohjelmistovaatimuksista määrittelydokumentiksi
  • Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu UML:llä
Arviointi

Ammattikorkeakoulun opintojaksot arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0).

Suoritusvaatimukset

  • Harjoitukset ja harjoitustyö
  • Tentti

Osaaminen:

Tyydyttävä
(1-2)

Hyvä
(3-4)

Kiitettävä
5

Opiskelija tuntee ja ymmärtää ohjelmistojen elinkaaren vaiheet. Opiskelija osaa laatia järjestelmän vaatimusmäärittelyn vaatimusten pohjalta.

Opiskelija hallitsee perustiedot oliomallinnuksesta UML-kielellä sekä olioperustaisesta suunnitteluprosessista.

Tuntee ohjelmistotekniikan keskeisimpiä käsitteitä ja menetelmiä. Osaa dokumentoida työtään vaatimustenhallinnan ja määrittelyn osalta.

Tuntee ohjelmistotekniikan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä ohjelmisto­kehitysprojektissa. Osaa mallintaa järjestelmän rakennetta ja käyttäytymistä UML -kaavioiden avulla. Tuntee laadun käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen ohjelmistokehityksessä.

Tuntee laajasti ohjelmistotekniikan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä ohjelmisto­kehitysprojektissa. Osaa kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti mallintaa järjestelmän rakennetta ja käyttäytymistä UML -kaavioiden avulla. Osaa dokumentoida työtään perusteellisesti ja selkeästi.

 In English