SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T15S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T15C1 Engineering English for IT, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusRyhmäjako/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 26.04.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 28.02.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 15.05.2017 klo 16:30-19:30, 01.06.2017 klo 16:30-19:30, 28.08.2017 klo 16:30-19:30, 18.09.2017 klo 16:30-19:30, 23.10.2017 klo 16:30-19:30, 13.11.2017 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Lähiopetusta
 • Itseopiskelua (itseopiskelutehtävien tekeminen, lähiopetukseen valmistautuminen, kokeisiin valmistautuminen)
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä
Materiaali

Opintojakson materiaalit on saatavissa Moodlessa. Lisäksi tunneilla jaettu materiaali.

Sisältö

Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi tietotekniikan alan vaatimissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen tietotekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän osaa kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä tietotekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.
Sisältö
 • Tietotekniikan alan insinöörin koulutuksesta ja työstä kertominen
 • Sähköposti- ja puhelinviestintä
 • Esityksen pitäminen
 • Yritys-, tuote- ja laite-esittelyt
 • Yritysenglannin peruskäsitteistöä
 • Työpaikkahakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu
 • Työelämään liittyvää terminologiaa
 • Tietotekniikan alan aiheita ja terminologiaa
 • Kulttuuritietous
Arviointi
 • Aktiivinen säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen (80%, jatkuva näyttö).
 • Tunneille valmistautuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti.
 • Hyväksytty kirjallinen tentti, suullinen koe ja suullinen esitys

Tenttiin ei voi osallistua, jos jatkuva näyttö puuttuu.

Arviointiasteikko: hylätty - kiitettävä 5

Taitotasovaatimus: B2-C1

 In English