SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T15S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T20B1 Web-ohjelmointitekniikat, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusRyhmäjako; 2 ryhmää/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaHannula Petri, Kesti Aku, Westerlund Toni
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen web-ohjelmoinnin perusteista, tietokantojen suunnitteluprosessin läpiviennistä sekä tietomallinnuksen läpiviennistä nykyaikaisia työkaluja hyväksikäyttäen. Opiskelijat hallitsevat SQL-kielen perusteet ja osaavat hyödyntää sitä tietokantasovellusten kehittämisessä. Opiskelijat osaavat toteuttaa itsenäisesti vuorovaikutteisen tietokantapohjaisen web-sovelluksen PHP-ohjelmointiympäristössä.

Osa I (2 op). Tietokantojen suunnittelu ja totetus (26 h)
Osa II (3 op): Web-sovelluskehitys PHP -ympäristössä (40 h)

Materiaali

Kurssimateriaali tarjotaan kokonaisuudessaan verkossa/Moodlessa.

Sisältö

Opintojakson osan I ydinsisältö:

- Tietomallinnuksen ja relaatiotietokantojen suunnittelun periaatteet
- SQL-kielen hyödyntäminen tiedonhaussa sekä yleisimmät SQL-DDL, -DML
ja - DCL-komennot
- Nykyiaikaisten case-työkalujen hyödyntäminen tietokantojen mallintamisessa

Opintojakson osan II ydinsisältö

- Web pohjaisen vuorovaikutteisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus PHP-kielellä

- Tietokantayhteydet, sovelluslogiikka

Arviointi

Loppuarvosana muodostuu Osien I ja II osa-arvioinneista.

Arviointiasteikko: hylätty (0) - kiitettävä (5)

 In English