SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T15S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T20C1 Olio-ohjelmointi, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaMattila Erkki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetusta 55 tuntia, itsenäistä työskentelyä 80 tuntia.

Ohjelmointiharjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää.

Materiaali


Java-ohjelmoinnin oppikirjaksi soveltuu myös muu kirja, jossa esitellään Java SE:n perusteet. Kirjan tulee kuitenkin käsitellä Java SE 5.0 -versiota tai uudempaa.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin teoria ja käsitteet:

 • Abstraktit tietotyypit
 • Luokat ja oliot
 • Luokkien väliset suhteet
 • Olio- ja luokkamuuttujat
 • Olio- ja luokkametodit
 • Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet: kapselointi (encapsulation), tiedon kätkentä (information hiding), periytyminen (inheritance) ja monimuotoisuus (polymorphism)
 • Viite- ja arvosemantiikka
 • Metodien kuormittaminen
 • Metodien korvaaminen
 • Aikainen ja myöhäinen sidonta

Javan työasemaohjelmointi (Java SE):

 • Java-kielen syntaksi
 • Java-virtuaalikone ja luokkakirjasto
 • Javan oliomalli ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteiden toteus Java-kielessä
 • Tietorakenteet
 • Graafinen käyttöliittymä
 • Tapahtumien käsittely
 • Poikkeusten käsittely
 • Sarjallistaminen ja säikeet (extra)
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointiperusteina ovat loppukoe sekä pakollinen harjoitustyö. Harjoitustyön vaikutus arvosanaan on 0/1. Tuntiläsnäolosta saa kokeisiin lisäpisteitä kurssin alussa kerrottavalla tavalla.

 In English