SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T15S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T21B1 Ammattiprojektin toteutus, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaAngelva Juhani, Mielikäinen Maisa, Tepsa Tauno, Ylinampa Anssi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt:

Opintojakso toteutetaan CDIO-konseptin mukaisesti. Vaiheistusmenetelmänä käytetään SCRUMia.

Kurssi on 5 opintopisteen laajuinen sisältäen yhteensä 130 tuntia opiskelijan työtä:

- Projektityöskentelyä ja pienryhmäohjausta
- Projektiryhmäkohtaisia sekä yhteisiä katselmointi- ja esittelytilaisuuksia
- Projektiryhmien itsenäistä työskentelyä

Materiaali

Kaikki materiaali dokumenttipohjineen löytyy Moodlesta

Sisältö

Opiskelija saa käytännön kokemusta tietoteknisen tuotekehitysprojektien läpiviennistä.

Kurssin jälkeen opiskelija;

- Osaa toimia SCRUM-vaiheistuksen mukaisessa tuotekehitysprojektissa
- Osaa soveltaa muilla opintojaksoillaan oppimiaan työvälineitä ja menetelmiä käytännön projektin läpivientiin
- Osaa toimia tiimissä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi

Arviointi

Arviointikriteerit Moodlessa

 In English