SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L15S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301L208A Tutkimusmenetelmät ja tutkimuskirjoittaminen, 5.00 op, 133 h
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajatKorteniemi Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm17.02.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet. Hän tuntee projektityöskentelyn työmenetelmiä sekä osaa toimia tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
Opiskelija tuntee juridiset tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä sekä työtehtävissään että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hän osaa käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Hän osaa muodostaa tarkoituksenmukaisen tietoperustan kehittämistehtävälleen ja suhtautua kriittisesti hankkimaansa tietoon. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa juridisia tutkimusmenetelmiä.
Opiskelija tunnistaa työelämän ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet oppimisympäristöinä sekä ammattikorkeakoulun roolin aluekehittäjänä ja uuden tiedon ja osaamisen tuottajana.


Teemat:
•tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet
•tutkimus- ja kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus
•juridisen tiedon hankinta ja hallinta
•juridiset tutkimusmenetelmät
•ammattikorkeakoulun rooli aluekehittäjänä

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit:

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Juridiset tietolähteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta

Opiskelija tuntee tutkimus-ja kehittämistoimintaan sekä projektityöskentelyn liittyvät keskeiset käsitteet. Opiskelija tietää käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä.

Opiskelija tuntee juridiset tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä sekä työtehtävissään että sekä tutkimus-kehittämistoiminnassa Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla muodostaa tietoperustan kehittämistehtävälleen Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti hankkimaansa tietoon.

Opiskelija osaa itsenäisesti ja perustellusti valita kehittämistehtäväänsä sopivat tutkimusmenetelmät ja tuottaa laadukkaan tutkimus-tai kehittämistyön.. Opiskelija tunnistaa ammattikorkeakoulun roolin aluekehittäjänä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Aloitus lähijaksolla 17.3.2017

ILinc

Materiaali

Husa Jaakko, Mutanen Anuja Pohjolainen Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum 2008

Hirsjärvi-Remes-Sajavaara: Tutki ja kirjoita. 2015

Muut opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Sisältö

tutkimus- ja kehittämistoiminta

juridiset tiedonlähteet

jurdiikan tutkimusmenetelmät ja tutkimuskirjoittaminen

Arviointi
TuotosArviointikohdeT1T2H3H4K5
Tutkimusraportti

Juridiset tietolähteet ja ja niiden soveltaminentutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Opiskelija tuntee tutkimus-ja kehittämistoimintaan sekä projektityöskentelyn liittyvät keskeiset käsitteet. Opiskelija käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä.

Opiskelija tuntee tutkimus-ja kehittämistoimintaan sekä projektityöskentelyn liittyvät keskeiset käsitteet. Opiskelijaosaa hyödyntääkansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kehittämistyössään.

Opiskelija tuntee juridiset tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä sekä työtehtävissään että sekä tutkimus-kehittämistoiminnassa Opiskelija osaa tarkoitukseen tietoperustan kehittämistehtävälleen Opiskelija osaaarvioida hankkimaansa tietoon.

Opiskelija tuntee juridiset tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä sekä työtehtävissään että sekä tutkimus-kehittämistoiminnassa Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla muodostaa tietoperustan kehittämistehtävälleen Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti hankkimaansa tietoon.

Opiskelija osaa itsenäisesti ja perustellusti valita kehittämistehtäväänsä sopivat tutkimusmenetelmät ja tuottaa laadukkaan tutkimus-tai kehittämistyön.. Opiskelija tunnistaa ammattikorkeakoulun roolin aluekehittäjänä

 Palaa In English