SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S15S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S43 Lastensuojelu II, 4.00 op, 107 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatVinkki Kaisu
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 24.10.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

 • perehtyy lastensuojelun ajankohtaiseen tutkimustietoon
 • syventää osaamistaan lastensuojelun prosessista, verkostoyhteistyöstä
 • työskentelystä huoltajien kanssa ja työskentelystä lasten kanssa
 • tietää sijaishuollon eri muodot
 • ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn erityisyyden
 • tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön

Teemat:

 • Lastensuojeluprosessi, lapsen kuuleminen, lapsen kehitystaso, hoidon ja huolenpidon

        tarpeen arvioiminen, sijaishuolto ja ammatillinen työ

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Keskusteleva luento-opetus ja verkko-opetus.

 • Harjoitustehtävät kurssin aikana joko yksin, ryhmässä tai parina. Esitellään kurssin alkaessa.

 • Kirjallinen yksilötehtävä kurssin lopputehtävänä. Esitellään kurssin alkaessa

 • Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien toteuttamista ja tunneille osallistumista (80%).

Materiaali
 • Materiaali esitellään kurssin alkaessa ja aikana.
Sisältö

Kurssin pääsisällöt:

 • Suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
 • Lapsen asema sijaishuollossa
 • Vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa
 • Sijaishuolto kokemuksena
 • Sijaishuolto ammatillisena toimintana
 • Sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet
 • Sijaishuollon valvonta
 • Jälkihuolto
Arviointi
 • Kurssin tehtävien arviointikriteerit esitellään kurssin alussa.
 In English