SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR501R14S/Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501R24 Rakenteiden mekaniikan osaaminen, 5.00 op, 133 h
Talonrakennustekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaAla-Louko Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

 

Opiskelija osaa staattisesti määräämättömien sauvarakenteiden ratkaisumenetelmiä ja niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa muodostaa tyypillisten staattisesti määräämättömien sauvarakenteiden rasituskuviot sekä määrittämää niiden siirtymät. Hänellä osaa ilman laskelmia arvioida rakenteen käyttäytymistä. Opintojaksoon voidaan kytkeä lukuvuoden läpi kestävä ammattiaineprojekti.

Esitietovaatimukset: R501R13 Rakennusalan fysiikan osaaminen.

 
Arviointikriteerit

 

 

Osaaminen:

 

Tyydyttävä
(1-2)

Hyvä
(3-4)

Kiitettävä
5

Opiskelija hallitsee staattisesti määräämättömien sauvarakenteiden ratkaisumenetelmiä ja niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä

Opiskelija hallitsee staattisesti määräämättömien rakenteiden peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ohjatusti.

 

Opiskelija hallitsee staattisesti määräämättömien rakenteiden käsitteet ja osaa soveltaa niitä osin jo itsenäisesti.

Opiskelija hallitsee staattisesti määräämättömät rakenteet ja osaa soveltaa asioita itsenäisesti.

 

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetus, laskuesimerkkejä ja laskuharjoituksia. Harjoitustyöt ja tentti.

Materiaali

Moodlessa oleva opetusmoniste ja skannattu käsin tehty materiaali.

Sisältö

Staattisesti määräämätön rakenne ja staattisesti määräämättömyyden kertaluku. Yksikkövoimamenetelmä, momenttimenetelmä ja Crossin momentintasausmenetelmä.

Arviointi

Arviointi: 0 = hylätty, 1,2, = tyydyttävä, 3,4 = hyvä, 5 = erinomainen

 In English