SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M36B Live Event Simulation, 5.00 op, 133 h
Tapahtumajohtaminen 2
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaKoivunen Kati
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijasaa rakentaa ja ylläpitää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja tapahtumatuotanossa, ja osaa toimia niissä aktiivisesti. Opiskelija ymmärtää tapahtumat osana digitaalista toimintaympäristöä ja sen luomia mahdollisuuksia.

  • Tapahtuma digitaalisessa toimintaympäristössä tai toimintaympäristön tukena

  • Digitaalinen toimintaympäristö tapahtuma-alustana

  • Tuottajan ja kuluttajan roolit sisällön tuottajina

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä (toimeksiannot) ja itsenäisesti suoritettavista sertifikaateista.

Materiaali

Hubspot Academy.

Google Digital Garage.

Mainostajien liitto. 2012. Klikkaa tästä! Internetmarkkinoinnin käsikirja.

Ruokonen, M. 2016. Biteistä bisnestä! Digitaalisen liiketoiminnan käsikirja.

Muu Moodlessa ilmoitettumateriaali.

Sisältö

Digitaalinen tapahtumamarkkinointi

Sosiaalinen media

Sisällöntuotanto

Digitaalinen asiakasymmärrys

Mittaaminen

Arviointi
Arviointi

Hylätty (0) - Hyväksytty (K5)

KiitettäväHallitsee tehtävän osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

HyväHallitsee tehtävän osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

TyydyttäväSuoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

HylättyEi täytä opintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa.

 Palaa