SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M26A Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja kehittäminen, 5.00 op, 133 h
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva johtaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 22.10.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.05.2018 - 31.05.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen ja kehittämisen merkityksen osana liiketoimintakokonaisuutta. Hän osaa ennakoida tulevia osaamistarpeita ja kausiluonteisuuden vaikutuksia työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa. Opiskelija osaa johtaa inhimillisiä voimavaroja työyhteisön hyvinvointia edistäen yhä kansainvälistyvässä työympäristössä.

 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

 • Vetovoimainen ja osaava työyhteisö ja sen merkitys organisaation menestykselle

 • Organisaation vuorovaikutteiset viestintäympäristöt

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti

Materiaali
 • Eräsalo, U. 2011. Käytännön henkilöstöjohtaminen majoitus- ja ravitsemisalalla. Restamark. Vantaa.

 • Kauhanen, J. 2012. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Talentum.

 • Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita Prima Oy.

Sisältö
 • strateginen henkilöstöjohtaminen osana liiketoimintakokonaisuutta, johtamisen tietoperustaa

 • osaamisen johtaminen ja kehittäminen

 • tulevien osaamistarpeiden ennakointi

 • kausiluonteisuuden vaikutuksia työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa

 • inhimillisten voimavarojen johtaminentyöyhteisön hyvinvointia edistäen

 • kansainvälistyvä työympäristö

Arviointi

Arviointiin vaikuttavat tehtävät, tuntiaktiivisuus sekä tehtävien palauttaminen sovittujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti, itsearviointi sekä opettajien havainnot.

K5 Kiitettävä - Hylätty 0.

Kiitettävä K5
Hallitsee tehtävien osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä H4 - H3
Hallitsee tehtävien osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä T2 - T1
Suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

 Palaa