SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M26B Palvelu- ja tuotantoprosessien johtaminen, 5.00 op, 133 h
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva johtaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
VastuuopettajaLaitinen-Tolonen Aulikki
Muut opettajatAlatalo Kaisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hän oppii reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ennakoivasti hyödyntäen erilaisia työvälineitä ja tietolähteitä. Toiminnan ja johtamisen tukena hän osaa käyttää apuna organisaation taloushallinnon keskeisiä tunnuslukuja ja soveltaa niiden merkityksiä yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Hän ymmärtää taloudellisten suunnittelu- ja seurantadokumenttien merkityksen johtaa ja ennakoida tilanteita sekä tehdä tarvittavia valintoja. 

 • Budjetointi, rahoitus ja investoinnit

 • Laskentatoimi johtamisen välineenä

 • Mittaamisen, seurannan ja kehittämisen työvälineet

 • Talouden keskeiset tunnusluvut johtamisen tukena
 • Päivittäistoimintojen ohjaaminen ja seuraaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoitukset, ohjaus, työpajat, asiantuntijaluennot, oppimistehtävät.

Viikko 44 

 • Kurssiaikataulun ja kurssitehtävien esittely
 • Luento liiketoimintaprosessit
 • Luento kertaus ja talouden johtaminen
 • Tehtävä 1. valinta Learning Café työpajaan
 • Itsenäinen työskentely

Viikko 45

 • Learning Café tehtävä1. purku pienryhmissä
 • Luento Laskentatoimi johtamisen välineenä ja kustannukset
 • Tehtävä 2. kts aineistolinkki Sway-aineistoon Moodlesta

Viikko 46

 • Tehtävä 2. purku työpajassa, Padletille kerätyt tiedot
 • Rahoitus ja investoinnit tunnusluvut päivittäistoimintojen ohjaaminen toiminnanohjausjärjestelmät

 • Luennolla asiantuntijavierailuluento

Viikko 47

 • Ohjaustunnit: taloudenhallinta ja prosessit luentoaineistoon liittyvä oppimistehtäväohjaus (2 h)

Viikko 48

 • Kurssin ryhmätehtävän ohjaus ja esitykset (4 h)

Viikko 49

 • Ryhmätehtävän palautus
Materiaali
Järvenpää Marko, Länsiluoto Aapo, Partanen Vesa, Pellinen Jukka, 2013. Talousohjaus ja kustannuslaskenta.

Suomala Petri, Manninen Olli & Lyly-Yrjänäinen Jouni, 2011 (tai aik.) Laskentatoimi johtamisen tukena.

Aihealueen ajankohtaiset artikkelit.

Opinnon aikana osoitettu ja opiskelijoiden hankkima muu aiheeseen liittyvä materiaali.

Sisältö

Ks. kohta Osaamistavoitteet ja teemat

Arviointi

Tehtävät 1. ja 2. arviointi hylätty/hyväksytty

Ryhmätehtävä 0 - K5

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Hyväksytty (K5) - Hylätty (0)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee tehtävät osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä (H3-H4)

Opiskelija hallitsee tehtävän osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä (T1-T2)

Opiskelija suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

Hylätty (0)
Opiskelija ei täytä opintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa.

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojakson Moodlen työtilasta.

 Palaa