SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M26C Liiketoiminnan ennakoiva kehittäminen ja strateginen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva johtaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaLempiäinen Marja
Muut opettajatHanni-Vaara Päivi
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm08.04.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 28.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää organisaation strategian toimintaa ohjaavana työvälineenä. Opiskelija tunnistaa alan liiketoiminnan kansainvälisiä trendejä ja niiden vaikutuksia strategiseen ja operatiiviseen toimintaan. Opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen merkityksen sekä kannattavan, vastuullisuuden ja laadullisen toiminnan elementit liiketoiminnan kehittämisessä.

 • Kokonaisvaltainen ja strateginen johtaminen

 • Ennakointi, vastuullisuus ja laatu liiketoiminnan kehittämisessä

 • Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja niiden tunnistaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Ennakkotehtävä (vkot 15-16)
 • Luennot ja seminaarin asiantuntijapuheenvuorot (vko 17)
 • Lukupaketti ja oppimistehtävä sekä toiminnanohjaustehtävät (itsenäinen työskentely, vko 18)
 • Työpaja, tentti (vko 19)
Materiaali

Opintojen aikana osoitettu kirjallisuus, artikkelit ja muu aineisto.

Sisältö
 • Strateginen liiketoiminnan tarkastelu ja kehittäminen

 • Yrityksen sisäisen toiminnan ja toimintaympäristön seuranta, analysointi ja tiedon soveltaminen, ml. matkailukohteen näkökulma (projekti)

 • Tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC) ja sen käyttö johtamisen apuna

 • Toiminnanohjaus osana yrityksen strategista kehittämistä ja johtamista

Arviointi

Hyväksytty (K5) - Hylätty (0)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija osaa kuvata, kehittää ja arvioida menestyksellistä matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää ja arvioida monipuolisesti ja ennakoivasti yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tehtävät osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä (H4)

Opiskelija osaa kuvata ja kehittää menestyksellistä matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää ja arvioida ennakoivasti yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tehtävän osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Hyvä (H3)

Opiskelija osaa kuvata ja kehittää matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tehtävän osa-alueita itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä (T2)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena, mutta kehittäminen on pinnallista. Hän osaa kuvata yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

Tyydyttävä (T1)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan kokonaisuutta. Hän tunnistaa yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy selkeästi lisäharjoituksen tarve

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata matkailuliiketoiminnan kokonaisuutta. Hän ei tunnista yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija ei täytä opintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa.

 Palaa