SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M35 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyönään tutkimus- tai kehittämishankkeen.

 
Arviointikriteerit

Arviointialueet:

  • Aiheenvalinta ja lähtökohtien määrittely
  • Tietoperustan hallinta
  • Menetelmän hallinta
  • Prosessi
  • Raportointi

Kukin osa-alue arvioidaan numeerisesti ja lasketaan keskiarvo.

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0).

Katso opinnäytetyöoppaaseen kirjoitetut ja koulutusohjelman arviointikriteerit opinnäytetyölle.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa