SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M36A Tapahtuman strateginen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Tapahtumajohtaminen 2
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaPyhäjärvi Jenni
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää tapahtumien strategisen johtamisen ulottuvuuden ja osaa hyödyntää tietoa tapahtuman eri vaiheissa ja toimijatahoilla. Hän osaa toteuttaa ja johtaa tapahtumaprojektia sen alusta päätäntään. Opiskelija osaa toimia ennakoivasti mikro- ja makrotason muutoksia huomioiden. Opiskelija saa valmiuksia tapahtumia konseptoimalla kehittää alueelle kilpailuetua.

  • Tapahtuman johtaminen ja kehittäminen

  • Tapahtumien merkitys ja vaikutus alueelle

  • Tapahtuman kannattavuus ja riskienhallinta

  • Tulevaisuuden tapahtuma

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Toimeksiantoon integroitu kehittämisorientoitunut ja itseohjautuva työskentelytapa läpi opintojakson.

Toteutus yhdessä päiväryhmän R81M16S kanssa.

Materiaali
Sisältö

Opintojakson sisältö:

  • Tapahtuman johtaminen ja kehittäminen

  • Tapahtumien merkitys ja vaikutus alueelle

  • Tapahtuman kannattavuus ja riskienhallinta

  • Tulevaisuuden tapahtuma

Arviointi

Hyväksytty (K5) - Hylätty (0)

Kiitettävä (K5)

Opiskelijahallitsee tapahtumajohtamisen teoriaa ja osaasoveltaa sitä muuttuvissa tilanteissa käytäntöön ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä (H3-H4)

Opiskelija hallitsee tapahtumajohtamisen teoriaa ja soveltaa sitä pääosinoppimistehtävissä. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä (T1-T2)

Opiskelija suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

Hylätty (0)
Opiskelija ei täytä opintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa.

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi opintojakson alussa.

 Palaa