SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M37A Kannattavuusseuranta ja sen työkalut, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen konseptointi ja laadunhallinta 2
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaLaitinen-Tolonen Aulikki
Muut opettajatPälli Petri
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 22.10.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 05.09.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää matkailu- ja ravitsemisalan konseptoidulle liiketoiminnalle asetetut taloudelliset ja laadulliset toimintatavoitteet ja pystyy operationalisoimaan ne. Opiskelija osaa soveltaa konseptoitua liiketoimintamallia vastuullisesti pohjoisessa toimintaympäristössä.    

  • Eri toimintamallien kannattavuus ja tuloksellisuus

  • Suorite- ja katetuottolaskennan merkitys

  • Seurantajärjestelmät

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot AC, tehtävät, tentti

Materiaali

Petri Pälli: luentomateriaali

Aulikki Laitinen-Tolonen: luentomateriaali ja

Kirja suositus: Yrityksen laskentatoimi, Seppo
Ikäheimo, Sari Lounasmeri ja Risto Walden. Kirjan luvut:
1., 3. ja 6.

Sisältö

1)Sisäinen laskenta (Petri Pälli)
Marata yrityksen tuloksen rakenne, tunnusluvut, kannattavuuden suunnittelu, tuoteryhmälaskenta, hinnoittelu, työvoimakulut, budjetti ja investoinnit
2) Ulkoinen laskenta (Aulikki Laitinen-Tolonen):

  • Laskentatoimen merkitys liiketoiminnassa
  • Laskentatoimen perusperiaatteet
  • Tilinpäätöksen rakenne
  • Tilinpäätösanalyysi.
Arviointi
 Palaa