SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M37B Palveluprosessien konseptointi ja johtaminen, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen konseptointi ja laadunhallinta 2
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
VastuuopettajaLiimatta Matti
Muut opettajatAlatalo Kaisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää kansainvälisiä konseptoituja toimintaympäristöjä ja hahmottaa toiminnan kokonaisvaltaisuuden yritystasolla.

Hän osaa suunnitella ennakoidusti konseptin mukaista kannattavaa ja laadukasta yritystoimintaa.

  • Ennakoiva konseptijohtaminen

  • Kansainväliset ja kansalliset konseptitalot

  • Palvelu- ja tuotelaadun johtaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opetus ja ohjaus tapahtuu pääosin virtuaalisesti eri alustoja hyödyntäen. Opetus perustuu työelämäläheiseen opetukseen.

Oppimista tuetaan asiantuntijaluennoilla ja työpajoilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan, oppimistehtävien laatiminen ja ryhmäkeskustelut.

Materiaali

Sammallahti, T. 2009. Konseptisuunnittelun supersankari.

Opintojaksolla annettavat artikkelit.

Sisältö
  • Ennakoiva konseptijohtaminen
  • Kansainväliset ja kansalliset konseptitalot
  • Palvelu- ja tuotelaadun johtaminen
  • Brändäys
Arviointi

Oppimisen arviointi toteutuu laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelma käydään läpi opintojakson alkaessa ja se on opiskelijoiden saatavilla Moodlessa. Arviointiin vaikuttavat oppimistehtävät ja aktiivisuus osallistumisessa.

arviointiasteikko K5 Kiitettävä - Hylätty 0.

Kiitettävä K5

Hallitsee tehtävien osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä H4 - H3

Hallitsee tehtävien osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä T2 - T1

Suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

Hylätty

Opiskelija ei suoriudu hyväksytysti perustehtävistä.

 Palaa