SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M26B Palvelu- ja tuotantoprosessien johtaminen, 5.00 op, 133 h
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva johtaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18003
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaVankka Merja
Muut opettajatLaitinen-Tolonen Aulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hän oppii reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ennakoivasti hyödyntäen erilaisia työvälineitä ja tietolähteitä. Toiminnan ja johtamisen tukena hän osaa käyttää apuna organisaation taloushallinnon keskeisiä tunnuslukuja ja soveltaa niiden merkityksiä yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Hän ymmärtää taloudellisten suunnittelu- ja seurantadokumenttien merkityksen johtaa ja ennakoida tilanteita sekä tehdä tarvittavia valintoja. 

 • Budjetointi, rahoitus ja investoinnit

 • Laskentatoimi johtamisen välineenä

 • Mittaamisen, seurannan ja kehittämisen työvälineet

 • Talouden keskeiset tunnusluvut johtamisen tukena
 • Päivittäistoimintojen ohjaaminen ja seuraaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja ohjaus; työpajat ja oppimistehtävät.

Viikko 4-5

 • Opinnon aloitusinfo; oppimisen tavoitteet, oppimistehtävät ja arvioinnin kohteet sekä aikataulu.
 • Ennakkotehtävän purku; johdanto prosessien johtamiseen ja talouden ohjaukseen
 • Ohjaus lukuaineistoon ja Learning Cafe -työpajaan

Viikko 6

 • Johdon laskentatoimen työkalut
 • Learning Cafe - tietoperustan rakentaminen
 • Sway-aineistoon pohjautuvan tehtävän anto
 • Ohjaus oppimistehtävän laadintaan

Viikko 8

 • Sway-tehtävän purku
 • Oppimistehtävän ohjaus ja vertaiskeskustelut

Viikko 9

 • Oppimistehtävien esitykset ja palautekeskustelut
Materiaali

Pellinen, J. 2017. Talousjohtaminen. 2., uudistettu painos.

Åkerberg, P. 2017. Budjetointi 2020-luvulla.

Aihealueen ajankohtaiset artikkelit.

Opinnon aikana osoitettu ja opiskelijoiden hankkima muu aiheeseen liittyvä materiaali.

Sisältö

Ks. kohta Osaamistavoitteet ja teemat

Arviointi

Arvioinnin kohteet:

Ennakkotehtävä 30 % (hyv/hyl)

Learning-cafe tehtävä 10 % (1-5)

Sway (yksilötehtävä) 10% (hyv/hyl)

Oppimistehtävä (ryhmätehtävä) 50 % (1-5)

Hyväksytty (K5) - Hylätty (0)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee tehtävät osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä (H3-H4)

Opiskelija hallitsee tehtävän osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä (T1-T2)

Opiskelija suoriutuu perustehtävistä itsenäisesti ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

Hylätty (0)
Opiskelija ei täytä opintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa.

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojakson Moodlen työtilasta.

 Palaa