SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M25 Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu, 15.00 op, 400 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019, Kevät1/2018-2019
VastuuopettajaLiimatta Matti
Muut opettajatSipponen Minna
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asettaa harjoittelulle tarkoituksenmukaiset tavoitteet oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Opiskelija syventää restonomin työtehtäviin liittyvää osaamistaan ja soveltaa ammattiopinnoista saatuja tietoja ja taitoja työelämässä. Hän osaa toimia luovan ongelmanratkaisun sekä oppivan ja tutkivan toimintatavan mukaisesti. Hän omaksuu arvioivan suhtautumistavan toiminnan kehittämiseen.

Hän osaa reflektoida omaa ammatillista osaamistaan ja asettaa jatkotavoitteet ammatilliselle kehittymiselleen urasuunnitelmansa mukaisesti.

 
Arviointikriteerit

Harjoitteluun orientoituminen ja ohjaukseen osallistuminen, työskentely harjoittelupaikassa ja raportointi .

Harjoittelusuunnitelma, harjoittelusopimus, harjoitteluraportti (sisältää kehittämistehtävän) on tehty asianmukaisesti ja hyväksytysti sekä toimitettu harjoittelupaikan arviointi ja harjoittelu-/työtodistus harjoittelukoordinaattorille.

Hyväksytty – hylätty

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa