SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT14 Harjoittelu, 6.00 op, 160 h
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaKari Helena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä äitiysneuvolassa / väestövastuuneuvolassa perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ohjattu harjoittelu avoterveydenhuollossa äitiysneuvolassa tai äitiys-ja lastenneuvolassa.

Lasten terveydenhoitotyö ja lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö- harjoittelun tunteihin kuuluu imetysohjaajakoulutus 20 h (WHO) eli 10 h äitiysnla ja 10 h lastennla.

Materiaali

Ohjeet ja suositukset äitiysneuvolatyöstä

Äitiysneuvolaopas 2014

Teoriaopintojen opiskelumateriaali

Sisältö

Opiskelija:

  • Ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja osaa toimia yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa(esim. synnytyssairaalan, terveyskeskuksen työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa).
  • Tukee kokonaisvaltaisesti lasta odottavan perheen hyvinvointia ja voimavaroja perheen yksilöllisessä elämäntilanteessa.
  • Tukee isää ja äitiä parisuhteessa, vanhemmuuteen kasvussa ja varhaisessa vuorovaikutuksessa.
  • Osaa toteuttaa perhevalmennusta ja imetysohjausta.
  • Hallitsee odottavan äidin ja sikiön terveyden seurannan, siihen liittyvät seulontamenetelmät ja terveydenedistämisen.
  • Tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja toimii niiden ehkäisemiseksi.
  • Osaa toimia erityistarkkailua ja erityistukea vaativien äitien ja perheiden tunnistamisessa, seurannassa, jatkohoitoon ohjauksessa ja hoidossa.
  • Hallitsee synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen lapsen seurannan, ohjauksen ja hoidon sekä tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.
  • Ohjaa ja tukee asiakkaita seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Arviointi

Hyväksytty/ hylätty

Ohjatun harjoittelun kriteerit

Ohjattuun harjoitteluun liittyvä tehtävä suoritettu hyväksytysti

 Palaa In English