SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT15 Lapsen terveydenhoitotyö, 4.00 op, 107 h
Lapsen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaHolma Kaisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 30.08.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää terveydenhoitotyön tavoitteet ja lasten hoitotyön terveyskäsitykset ja ymmärtää lasten hoitotyön suunnitelmallisen, perhekeskeisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysongelmien, tartuntatautien ehkäiseminen ja varhainen toteaminen, rokotusohjelmat sekä moniammatillinen yhteistyö.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luento, ryhmätyöskentely, case-työskentely, simulaatio, itsenäinen työskentely ja tiedonhaku

Materiaali

Kurssin kirjallisuusluettelo ja muu materiaali on moodlessa.

Sisältö

Sisältö:Lastenneuvolatoiminnan tavoitteet, tehtävät ja toimintaperiaatteet, perheen terveys ja perhe terveydenhoitajan asiakkaana, eri-ikäisten lasten terveystarkastukset ja terveyden edistäminen,varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, lasta / perhettä koskevan huolen puheeksiottaminen ja varhainen avoin yhteistyö, lapsen ja perheen erityistilanteet ja niissä tukeminen,kasvun ja kehityksen erityiskysymykset.

Rokotustoiminta sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kurssiin 2op virtuaalisena.

Arviointi

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, 80%läsnäolo lähiopetukseen on edellytys käytännön harjoitteluuun osallistumiselle.Tentti ja tehtävät käytännöstä.

Tenttikirjallisuus:

Armanto & Koistinen (toim.). Neuvolatyön käsikirja. Tammi. 2007. (tai uudempi painos) s.113-513

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. STM. Oppaita 2004:14.

Hakulinen-Viitanen, t., Hietanen-Peltola, M., Hastrup, S., Wallin, M., Pelkonen M.2012.
Laaja terveystarkastus, Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas 22.

Arffman, S., Huijala, N.(toim.) Ravitsemus neuvolatyössä.2010.Edita

Luennot

 Palaa In English