SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT17 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö, 4.00 op, 107 h
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaLuutonen Raija
Muut opettajatHolma Kaisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 10.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Yleiset tenttipäivät kevät 17.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitse kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön teoreettiset perusteet ja tietää kouluikäisen ja nuoren palvelu? ja tukijärjestelmät ja osaa toimia moniammatillisesti. Opiskelijan pystyy toimimaan kouluterveydenhoitajan työprosessin mukaisesti ja osaa hyödyntää lapsen ja perheen terveysneuvontaprosessia peruskoulussa sekä nuoren ja perheen terveysneuvontaprosessia toisella asteella sekä korkeakoulussa. Hänen toimintansa perustuu terveydenhoitotyön monitieteellisiin teoreettisiin lähtökohtiin.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja oppimistehtävät sekä simulaatioharjoitukset,itsenäinen opiskelu

Tartuntatautien ehtkäisy ja rokotustoimintavirtuaalikurssi

Materiaali

Kts.opintojakson kuvauksesta koululaisen ja huoren terveydenhoitotyö moodlesta

Rokotustoiminta virtuaalinen materiaali.

Sisältö
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut,
 • Kouluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja toteutus
 • Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja tehtävät ja toteutus
 • Koululaisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
 • Voimavaralähtöinen työskentely koululaisen ja hänen perheensä kanssa sekä vanhemmuuden tukeminen
 • Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, osallistavat terveyden edistämisen työmenetelmät
 • Elintapaohjaus, huolen puheeksiottaminen ja varhainen avoin yhteistyö sekä tuki
 • Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen sekä lastensuojelu
 • Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen: yhteistyö ja verkostoituminen
 • Turvallinen ja terveellinen koulu- ja opiskeluyhteisö ja -ympäristö
 • Oppilas- ja opiskeluhuolto; yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto
 • Muu nuorten terveydenhoitotyö: työttömien nuorten, kutsuntaikäisten ja asevelvollisten terveydenhoito
 • Tartuntatautien ehkäisy ja rokotustoiminta
Arviointi

Luennoille osallistuminen väh. 80%. oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, harjoituksiin osallistuminen

Tentti 1-5. Tenttimateriaali moodlessa.

Tartuntatautien torjunta ja rokotustoiminta nettitentti.

 Palaa In English