SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT22 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö, 4.00 op, 107 h
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaHolma Kaisa
Muut opettajatMikkola Anja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.12.2016 - 25.04.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan avoterveydenhoidon ja avosairaanhoidon asiakkaan laadukkaan kokonaishoidon yhteistyössä omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa asiakkaan kotona. Hän osaa arvioida ikääntymisen vaikutuksia lääkehoitojen toteutumiseen sekä iäkkäiden lääkehoitojen ongelma-alueita.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ikääntyneen/Vanhuksen terveydenhoitotyö:

Luennot, harjoittelu, hyvinvointa edistävienkotikäyntien suunnittelu, toteutus ja arvionti yhdessä geronomiopiskelijoiden kanssa

Lääkehoito:

Luento-opetus ja itsenäinen opiskelu (verensiirron ABO-kurssi)

Materiaali

Ikääntyneen/Vanhuksen terveydenhoitotyö:

Internet ja Moodle-materiaali

Sisältö

Ikääntyneen/Vanhuksen terveydenhoitotyö:

Ikääntyneiden hoitotyötä ohjaavat suositukset/strategiat

Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Hyvinvointia edistävä kotikäynti

Ikääntyneiden sosiaalietuudet

Rokotusosaaminen

Arviointi

Ikääntyneen/Vanhuksen terveydenhoitotyö:

Hyvinvvointia edistävien kotikäyntien raportti (1-5)

Rokotuskurssin hyväksytysti suorittaminen

Läsnäolo 80%

Lääkehoito

Lääkehoidon lopputentti: Hyväksytty (12/15)

Verensiirron ABO-testi: Hyväksytty (16/20) - Hylätty (<16)

Lääkelaskennan loppukoe : Hyväksytty, kaikki 5 laskua oikein

 Palaa In English