SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
OpintojaksoTERVERITTH Terveydenhoitotyön erityiskysymykset, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaArolaakso Sari, Halttunen Sari, Mylläri Birgit
Muut opettajatX2 Hoitotyö TH KEMI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Tavoitteena on, että opiskelija saa ajanmukaista ja näyttöön perustuvaa perustietoa imetyksessä ja osaa tukea lasta odottavaa ja synnyttänyttä äitiä ja perhettä imetystilanteissa. Tavoitteena on myös, että opiskelijan ohjaustiedot- ja taidot imetykseen liittyvissä kysymyksissä syvenevät ja opiskelija osaa toimia imetysohjaajana.

Tenttiwww.shkole.fi lastenpsykiatrian luennoista. Tentin vastaanottaa Birgit Mylläri

Luennot, harjoitukset, casetyöskentely, näyttö.

Materiaali

Luennot, internetsivut, artikkelit, tutkimukset. Kirjallisuus esitellään kurssin alussa. Materiaalia Moodlealustalla.

Sisältö

Vauvamyönteisyysohjelma, imetyksen terveydelliset vaikutukset, imetyksen käynnistyminen ja sitä edistävät käytännöt sairaalassa ja neuvolassa.

Imetyksen ohjaus ja rinnalle auttaminen. Imetyspulmia ja niiden ratkaisuja. Imetyksessä käytettävät apuvälineet ja erityistukea ja - huomiota tarvitsevat vauvat ja äidit.

Imetysohjausnäyttö sairaalassa.

Arviointi

100 % läsnäolo kurssilla ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja casetyöskentelyyn.

Tentti, arviointi hyväksytty/hylätty.  Hyväksytty näytön suorittaminen.

 Palaa In English