SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK52K15S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K2406 Pneumatiikka, 3.00 op, 80 h
Koneautomaatio
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus + 13 h kielilisä/16001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaKantola Lauri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm24.10.2016 - 23.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 13.02.2017 klo 16:30-19:30, 10.04.2017 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät tiedot pneumaattisista toimilaitejärjestelmistä. Opiskelija osaa mitoittaa ja valita kompressorin, putkiston ja tarvittavat huoltolaitteet yksinkertaiseen PI- järjestelmään. Osaa suunnitella, mitoittaa ja valita sopivat komponentit (sylinterit/venttiilit) PI- toimiseen koneeseen/laitteeseen. Ymmärtää ohjaustekniset näkökohdat ja kykenee keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa. Keskeisinä sisältöinä ovat: Kompressorikeskus ; PI-putkisto ; Huoltolaitteet ; Liittyminen järjestelmään ; Toimilaitteen mitoitus (sylinteri & moottori) ; Suuntaventtiilin mitoitus ; Paine- ja virtaventtiilin valinta ; Putket/letkut ja liittimet ; Ohjaustekniikka ; Turvallisuus ; Edellisiin liittyvät laboratoriotyöt.

 
Arviointikriteerit

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu tuntiharjoituksiin, harjoitustöihin, osallistumisaktiivisuuteen sekä tenttiin. Arvioinnin kriteerejä: Perusasioiden tunnistaminen ja tyydyttävä menestys arvioitavissa kohteissa = 1 ; Perusasioiden hallinta ja hyvä menestys arvioitavissa kohteissa = 3 ; Kiitettävä osaaminen, sovelluskyky ja selvä aktiivisuus kurssin toimissa = 5.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, Laboratoriotyöt, Harjoitustyöt, Tentti

Materiaali

Keinänen, Kärkkäinen; Automaatiojärjestelmien Hydrauliikka ja Pneumatiikka;
SanomaPro; 2009. Ellman, Hautanen, Järvinen, Simpura; Pneumatiikka; Edita;
2002. Moodlesta löytyvät sähköiset aineistot (esim. Atlas Copcon
pneumatiikkamateriaali).

Sisältö

Kompressorikeskus ; PI-putkisto ; Huoltolaitteet ; Liittyminen järjestelmään ;
Toimilaitteen mitoitus (sylinteri & moottori) ; Suuntaventtiilin mitoitus ; Paine- ja
virtaventtiilin valinta ; Putket/letkut ja liittimet ; Ohjaustekniikka ; Turvallisuus ;
Edellisiin liittyvät laboratoriotyöt.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0...5. Arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat: 1.
Läsnäolo ja tuntiaktiivisuus (25%) , 2. Harjoitustyö ja työstä tehtävä raportti (25%) ja 3.
Tentti (50%). Opintojakson maksimipistemäärä on ~50 pistettä ja arvosana määräytyy
seuraavasti: >25p.=1, >30p.=2, >35p.=3, >40p.=4, >45p.=5.

 In English