SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK52K15S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K3406 3D suunnitteluprojekti 1, 3.00 op, 80 h
Tuotesuunnittelu
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus + 13 h kielilisä/16001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017
VastuuopettajaKantola Lauri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 24.10.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Ei uusintaa. Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden perusteella.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

3K3406 (ja 3K3407): Opiskelija osaa käyttää 3D- suunnitteluohjelmia perustasolla ja kykenee itsenäiseen suunnittelutyöhön (oppimaan itsenäisesti lisää). Tuntee suunnittelutyön etenemisjärjestyksen ja osaa hallita pientä suunnitteluprojektia. Osaa tuottaa/etsiä/muodostaa 3D- suunnittelutietoa ja tallentaa, käsitellä sekä hallinnoida sitä. Kykenee tuottamaan tuotteen toteuttamiseen vaadittavan dokumentaation. Keskeinen sisältö: Inventor 3D-suunnitteluohjelman perusteet; Microstation V8i-suunnitteluohjelman 3D perusteet; Ohjelmien yhteensopivuus ja yhteiskäyttö; Valmiiden 3D-objektien käyttö mallintamisessa; Suunnitteluprojektin toteutus ja läpivienti; Tiedonhallinta; Tuoterakenteet; Raportointi. 3D-suunnitteluosaaminen yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjyysvalmiuksien laajentaminen: oma osaaminen ja yrittäjyys.

 
Arviointikriteerit

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyyn harjoitustyöhön sekä osallistumisaktiivisuuteen. Arvioinnin kriteerejä: Tyydyttävä projektipanos ja perusasioiden auttava hallinta = 1 ; Hyvä projektipanos ja perusasioiden hallinta = 3 ; Kiitettävä projektipanos, vetovastuun otto ja soveltava osaaminen opiskeltavissa aiheissa = 5.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAD- harjoitukset, projektityö, projektiesittely

Materiaali

Opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy sähköisenä Moodlesta (Inventor manuaalit ja projektitehtävät ohjeineen).

Aiheeseen voi syvällisemmin tutustua Autodeskin materiaaleista: "Parametric Modeling with Autodesk Inventor".

Sisältö

Inventor 3D-suunnitteluohjelman perusteet; 3D CAD- perustyökalut ja mallinnusketju; Eri ohjelmien yhteensopivuus ja yhteiskäyttö; Valmiiden 3D-objektien käyttö mallintamisessa; Suunnitteluprojektin toteutus ja läpivienti; Tiedonhallinta; Tuoterakenteet; Raportointi. 3D-suunnitteluosaaminen yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjyysvalmiuksien laajentaminen: oma osaaminen ja yrittäjyys.

Arviointi

Arviointi perustuu projektissa tuotettuun näyttöön mallinnusosaamisesta.

Opintojakso, eli projekti, on jaettu neljään erikseen pisteytettävään projektitehtävään.

Projektin arviointiperusteet on tarkemmin esitelty Moodlessa, kts. "Arvioinnin perusteet.pdf".

Kurssin maksimipistemäärä on 46pistettä ja arvosana määräytyy seuraavasti:

~20p.=1, ~26p.=2, ~32p.=3, ~38p.=4, ~43p.=5.

 In English