SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK502K14S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K7617 Tuotantotekniikan suuntaava projekti 1, 6.00 op, 160 h
Tuotantotekniikan projekti
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaToppila Rauno
Muut opettajatKarinen Jouko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 01.06.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 6 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteena on toimiminen mahdollisimman autenttisessa asiakasprojektiympäristössä. Opiskelija tutustuu tuotantotekniikkaan liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön yrityksestä tai TELU:n TKI organisaation tutkimusprojektista annetun tutkimusongelman kautta. Ongelman ratkaisuun käytetään mahdollisuuksien mukaan Lapin amk:n oppimisympäristöjä. Oppimiseen kuuluu olennaisena osana TELU TKI:n toimintatapojen mukainen projektityöskentely ja yhteydenpito toimeksiantajaan. Opintojakson toteutus pyritään tekemään mahdollisimman työelämälähtöisesti.

 
Arviointikriteerit

Loppuraportti, itsearviointi, vertaisarviointi ja jatkuva näyttö. Aikataulujen noudattaminen, oppimispäiväkirja.

T1: Opiskelija osaa ohjatusti käyttää opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Osaamisessa on selvästi puutteita. H3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Syventävä osaaminen puuttuu. K5: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opintojaksolla opittuja asioita käytännössä sekä käyttää niitä uusissa asiayhteyksissä. Opiskelija kykenee vahvaan itsenäiseen työskentelyyn opintojaksolla opittujen asioiden pohjalta.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi

Itse- ja vertaisarviointi. Osatoteutuksen / projektiaiheen esittäminen PowerPoint- muodossa. Projektisuunnitelma.

 In English