SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR51M16S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501M13A Communication Skills in English, 5.00 op, 133 h
Engineering English in Land Surveying
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
VastuuopettajaLajunen-Tuokko Ulla
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi ammattialansa vaatimissa tilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen alansa aiheesta, esim. yritys- tai tuote-esittelyn. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän osaa kirjoittaa ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Lähiopetusta
 • Itseopiskelua (itseopiskelutehtävien tekeminen, lähiopetukseen valmistautuminen, kokeeseen valmistautuminen)
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä
Materiaali

Moodlessa ja tunneilla jaettu materiaali

Sisältö

Sisältö

 • Maanmittaustekniikan insinöörin koulutuksesta kertominen
 • Maanmittausalasta ja maanmittausinsinöörin työstä kertominen
 • Puhelinkeskustelut ja sosiaaliset puhetilanteet
 • Sähköpostiviestintä
 • Esityksen pitäminen
 • Yritysesittelyt ja yritysenglannin peruskäsitteistöä
 • Työpaikkahakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu
 • Maanmittausalan tekstit ja terminologia
 • Kuuntelu- ja puheharjoitukset
 • Kulttuuritietous
Arviointi

Suoritusvaatimukset

 • Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen (jatkuva näyttö).
 • Osallistumisvaatimus lähitunneille on 80%.
 • Hyväksytyt suulliset ja kirjalliset näytöt.
 • Hyväksytty kirjallinen tentti

Tenttiin ei voi osallistua, jos osallistuminen ja jatkuva näyttö puuttuvat.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin. Näytöt ja tentti ovat pakollisia ja niiden pitää olla hyväksyttyjä.

Suullisen ja kirjallisen taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin. Vaadittu taitoaso on B2 aseikolla A1 - C2.

 In English