SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T16S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T13C1 Differentiaaliyhtälöt (laaja), 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
VastuuopettajaKeränen Veikko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Painopiste opiskelussa on omakohtaisessa harjoittelussa, laskutehtävien ratkaisemisessa, jolla pyritään tekniikan opinnoissa välttämättömän laskurutiinin kehittämiseen. Laskutehtävät pyritään valitsemaan mahdollisimman läheltä käytäntöä. Lisäksi tehdään ryhmätöitä ja pidetään niistä seminaariesitykset. Kaikkiin seminaariesityksiin tulee osallistua.

Ryhmätöiden mahdollisia aiheita (voidaan sopia muitakin):

1 Laskuharjoituksia tavallisista differentialiyhtälöistä (ODE) ja niiden ratkaisujen esittäminen

2 Euler ja Runge-Kutta -menetelmien käyttö differentiaaliyhtälöiden (ODE) numeerisessa ratkaisemisessa (laskuesimerkkeineen)

3 Edistyneen tietokonealgebran käyttö (Mathematica, Wolfram Alpha, Sage, MathCad, MatLab, Maxima, ...) - mahdollisesti useita ryhmiä

4 Sovellutuksia (esim. lujuusoppi, värähtelevät systeemit, sähköteknisiä sovellutuksia - kuten virtapiirejä, ...)

5 Laplace-muunnoksen käyttö alkuarvodifferentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa (lujuusoppi, virtapiirit, siirtofunktiot, ...)

6 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (PDE)

Materiaali

Opettajan Moodlessa jakama opetusmateriaali. Harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisuja laitetaan myös verkkoon.

Oppikirja: Antti Majaniemi: Matematiikka II / Tietokotka

Oppikirja: Grossman: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations, Third Edition. Chapter 10, Ordinary Differential Equations (ODE)

Oppikirja: Timo Mäkelä: Integraalimuunnokset / Tammertekniikka

Sisältö
  • tavalliset differentiaaliyhtälöt (ODE)
  • numeeriset Euler ja Runge-Kutta -menetelmät
  • tietokonealgebran käyttö
  • oman alan sovelluksia ryhmätöinä
Arviointi

Arviointi perustuu laskettuihin harjoitustehtäviin, ryhmätöihin ja niistä pidettyihin seminaariesityksiin sekä kokeisiin.

Arviointiasteikko: 0 = hylätty,  1,2 = tyydyttävät,  3,4 = hyvä,  5 = erinomainen

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Hyvä 3-4: Opiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

 In English