SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR54T16S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T13B1 Differentiaali- ja integraalilaskenta (laaja), 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaKeränen Veikko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.11.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luentoja ja harjoituksia. Kontaktitunteja 55.

Kaksi välikoetta. Niiden lisäksi otetaan huomioon aktiivisuus tunneilla ja itse lasketut kotitehtävät.

Elektroninen materiaali kerrotaan oppitunneilla ja se löytyy Moodlesta.

Materiaali

Oppimateriaali:

Grossman: Calculus of One Variable, Third Edition tai Grossman: Calculus, Fifth Edition.

Oheislukemistona: Lukion pitkän matematiikan kirjat.

Harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisuja laitetaan myös verkkoon.

Sisältö

- raja-arvot
- derivaatta ja sen sovelluksia
- kokonaisdifferentiaali virheen arvioinnissa
- integraalifunktio ja määrätty integraali
- integraalilaskennan sovelluksia
- numeerisia menetelmiä

Arviointi
Osaaminen:Tyydyttävä 1Tyydyttävä 2Hyvä 3Hyvä 4Kiitettävä 5
Opiskelija hallitsee ammattialaan liittyvät differentiaali- ja integraalilaskennan perusperiaatteet ja -menetelmät ja hänellä on tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviäOpiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviäOpiskelija osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviäOpiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa
33% maksimipisteistä47% maksimipisteistä60% maksimipisteistä73% maksimipisteistä87% maksimipisteistä

 In English