SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR504T14S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T14B1 Sähkömagnetismi, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaTeeriaho Jouko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tuntee sähkömagnetismin peruslait, resistanssin, kapasitanssin ja induktanssin käsitteet. Osaa käyttää tavallisia mittalaitteita, raportoida mittaustuloksia ja arvioida niiden virheitä.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija tekee oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetutminimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Hyvä (3)

Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)

Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Kiitettävä (5)

Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

 
Pedagogiset järjestelyt

Teoriatunteja 50%  

Laboratoriotöitä 50% (Lab work)

Materiaali

Oppimateriaali Moodlessa

Sisältö

Mittauksiin liittyviä virheenarviointimenetelmiä. Fysiikan laboratoriotöiden raportointi.

Sähköstatiikkaa, Peruskomponentit, tasavirtapiirit

Magneettikentti, Magneettinen voima, Magneettinen Induktio

Arviointi

Asteikko 0 = hyl, 1- 5

Arvointi perustuu laboratoriotyöskentelyyn ja työselostusten tasoon

 In English