SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR504T14S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T24B1 Ammattiprojektin totetutus, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaAngelva Juhani, Mielikäinen Maisa, Tepsa Tauno
Muut opettajatHaapasalmi Tuija, Mattila Erkki, Valtanen Tuomas
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ammattiprojekti-osuudessa opiskelija saa käytännön kokemusta tietoteknisen projektin läpiviennistä.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija;

  • Osaa tuottaa projektin keskeisen dokumentaation
  • Osaa soveltaa muilla opintojaksoillaan oppimiaan työvälineitä ja menetelmiä käytännön ongelman ratkaisuun
  • Osaa toimia tiimissä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
  • Osaa hallita kokonaisuuksia
  • Kykenee vastuulliseen esimiestyöhön
 
Arviointikriteerit

Osaaminen

Tyydyttävä

(1-2)

Hyvä

(3-4)

Kiitettävä

5

Osaa toimia projektipäällikkönä ja tuottaa laadukkaan projektidokumentaation. Ymmärtää katselmointien ja laadukkaan projektiprosessin merkityksen.

Osaa toimia asiakasrajapinnassa.

Osaa toimia ohjatusti projektipäällikkönä. Tekee annetut tehtävät.

Osallistuu asiakaspalaveriin passiivisena jäsenenä.

Osaa toimia projektipäällikkönä ja laatia koko projektidokumentaation. Tekee annetut tehtävät itsenäisesti ja aloitteellisesti ja osallistuu asiakaspalaveriin.

Osaa toimia itsenäisesti projektipäällikkönä ja laatia laadukkaan projektidokumentaation. Tekee projektin vaatimat tehtävät itsenäisesti, laadukkasti ja aloitteellisesti. Kykenee toimimaan aloitteellisesti ja laadukkaasti asiakasrajapinnassa.

Suunnittelee ja toteuttaa projektin laadunhallinnan.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakson tavoite:

Opiskelija saa käytännön kokemusta tietotekniikan kehitysprojektien läpiviennistä ja laadunvarmistuksesta paneutuen sekä tuotantoprosessin että tuotteen laatuun. Muilla opintojaksoilla opittuja tietotekniikan työvälineitä ja menetelmiä sovelletaan käytännön projektin läpivientiin. Projektit ovat oikeita yrityssektorilta taiammattikorkeakoulunsisältä tulevia selkeitä kehityshankkeita.

Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena:

- Projektiryhmäkohtaiset sekä yhteiset katselmointitilaisuudet
- Projektityöpajoissa projektin läpivienti, projekti- ja järjestelmädokumentaation tuottaminen, projektipalaverit, tuotteen rakentaminen
- Pienryhmäohjaus verkossa ja lähituntien aikana

Opintojakso toteutetaan yhdessä kauden ammattiopintojaksojen kanssa. Tarkempi toteutuskuvaus löytyy Moodlesta ja esitellään opiskelijoille opintojakson alussa

Kokonaisuus viedään läpi CDIO-mallin mukaisesti.

Materiaali

Verkossa/Moodlessa tarjottava opintojakson tukimateriaali ja dokumenttipohjat

Sisältö

Ammattiprojekti

Opiskelija

- Osaa toimia projektisuunnitelmassa valitun vaiheistuksen mukaisessa vaativammassa kehitysprojektissa
- Osaa soveltaa muilla opintojaksoillaan oppimiaan työvälineitä ja menetelmiä vaativamman käytännön projektin läpivientiin
- Osaa toimia tiimissä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi

Arviointi
 In English