SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP16-17/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV5K Liikunta ja hyvinvointi kylmässä, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2016-2017
VastuuopettajaHannola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm25.10.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit tuntemaan kylmän fysiologiset vaikutukset ja ymmärtämään kylmän fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ihmisen toimintakykyyn, terveyteen ja liikkumiseen. Ymmärrät kylmän merkityksen liikunnan ja urheilun toteuttamiselle ja opit kylmäaltistukseen liittyvät riskit ja tarkoituksenmukaiset menetelmät niiden hallitsemiseksi. Opit huomioimaan pohjoisten olosuhteiden asettamat vaatimukset vaatetukselle ja kylmältä suojautumiselle sekä tiedät tyypillisimmät kylmän altistukseen liittyvät tapaturmat. Opit huomioimaan pohjoisten olosuhteiden asettamat haasteet asiakastyössä.

Sisältö

Ihmisen fysiologia kylmässä
Fyysinen ja psyykkinen suorituskyky kylmässä
Terveys ja liikkuminen kylmässä
Kylmältä suojautuminen
Tapaturmat kylmässä

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Moodlen materiaalit valtaosin englanninkielisiä.

EI ERILLISIÄ iLinc-luentoja.

Materiaali

MOODLE AVAIN: lkylma

Sisältö

Materiaali kokonaisuudessaan Moodlessa.

Sisältää luento- ja videomateriaalia.

Opintojakson suorittaminen:

- 1 tutkimusreflektointi jokaisesta (5) liikunta ja hyvinvointi kylmässä materiaalin aihealueisiin liittyvästä tutkimuksesta

  • yhteensä 5 tutkimusreflektointia
  • vähintää kaksi (2) reflektoitavista tutkimuksista oltava englanninkielisiä
  • kaikki palautetut tutkimusreflektoinnit voivat olla suomenkielisiä
  • reflektoitavat tutkimukset voi vapaasti valita eri lähteistä
  • minimilaajuus 5 sivua/reflektointi

- Vastaa moodlessa viiden eri aihealueen monivalintatehtäviin

  • lue materiaali huolella ennen vastaamista
  • voit vastata vain kerran
  • vähintään puolet vastauksista on oltava oikein hyväksytyn arvosanan saadakseen
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeraaliseti 0 - 5 asteikolla.

Monivalintakysymyksissä vähintään puolet on oltava oikein hyväksytyn saadakseen.

 In English