SoleOPS 3.9.0, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP15-16/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoT301L94 Minäkö brändi? - Näy ja kuulu verkossa, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/15001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2015-2016
VastuuopettajaKoivunen Kati
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.05.2016 - 16.06.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2016 - 15.04.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) 25.5, 8.6, 10.6 ja 14.6 klo 16.30-18.30 sekä 15.6 klo 19-21
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteena on luoda opiskelijalle henkilöbrändi verkkoon. Brändin tarkoituksena on markkinoida sekä tehdä näkyväksi omaa ammatillista osaamista sekä persoonaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää verkkonäkyvyyden merkityksen työnhaussa, verkostoitumisessa sekä vaikuttamisessa. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteet ja strategian omalle verkkoläsnäololleen sekä vuorovaikutukselle verkossa. Opiskelija osaa valita sekä käyttää kulloiseenkin tarpeeseen soveltuvia sosiaalisen median tunnetuimpia työkaluja. Opiskelija oppii tuottamaan helppoja teksti-, kuva- ja/tai videopohjaisia verkkosisältöjä omien vahvuuksiensa sekä aiemman osaamisensa puitteissa.

Kurssivaatimukset:

Sosiaalisen median kanavat toimivat keskeisessä roolissa kurssilla. Näiden työkalujen käyttäminen vaatii useimmiten kirjautumisen/profiilin luonnin eri alustoille/palveluihin. On tärkeätä, että kurssin opiskelijat suhtautuvat sosiaalisen median kanaviin liittymiseen avoimesti.

Sisältö:

  • henkilöbrändäyksen perusteet
  • sosiaalisen median strategiat
  • verkkoläsnäolon ja –viestinnän tavoitteet
  • verkkoidentiteetin muodostaminen omien vahvuuksien pohjalta
  • verkkoviestinnän tunnetuimmat työkalut ja niiden ominaisuudet
  • helpot verkkosisällöt ja niiden tuottaminen
  • blogi (teksti, kuva, video) ammatillisena työvälineenä, portfoliona
  • viestinnän ja läsnäolon mittaaminen ja onnistumisen arviointi
 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa huomioidaan Verkko-CV/ verkkoblogi ja sen jakaminen eri verkkoalustoissa (50 %). Lisäksi arvioinnissa huomioidaan vertaistyöskentely ja yleinen läsnäolo sekä aktiivisuus kurssilla (50 %).

 
Pedagogiset järjestelyt

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena kesällä 2016. Kurssi jakaantuu viiteen ILincin kautta toteutettavaan verkko-opetus tapaamiseen, joissa on hyvä olla paikalla (läsnä verkon päässä), sekä itsenäiseen- ja ryhmätyöskentelyyn tapaamiskertojen välillä. Lisäksiopiskelijat antavattoisilleen vertaispalautteita sosiaalisessa mediassa sekä Moodle-oppimisympäristössä. Pienempien oppimistehtävien lisäksi opiskelija tuottaa kurssilla Portfolion/CV:n omasta osaamisestaan. Kurssilla on mahdollista myös pitää blogia (kuva, teksti, mikrobloggaus) ja saada siitä palautetta.

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Sisältö:

henkilöbrändäyksen perusteet

sosiaalisen median strategiat

verkkoläsnäolon ja viestinnän tavoitteet

verkkoidentiteetin muodostaminen omien vahvuuksien pohjalta

verkkoviestinnän tunnetuimmat työkalut ja niiden ominaisuudet

helpot verkkosisällöt ja niiden tuottaminen

blogi (teksti, kuva, video) ammatillisena työvälineenä/portfoliona

viestinnän ja läsnäolon mittaaminen ja onnistumisen arviointi

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa huomioidaan Verkko-CV/ verkkoblogi ja sen jakaminen eri verkkoalustoissa (50 %). Lisäksi arvioinnissa huomioidaan vertaistyöskentely ja yleinen läsnäolo sekä aktiivisuus kurssilla (50 %).

 Palaa In English