SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK503S14S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S2351 Prosessiautomaatio, 3.00 op, 80 h
Prosessiautomaatio
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017
VastuuopettajaPaaso Matti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 13.03.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 12.03.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa prosessiteollisuuden tyypillisimmät säätöratkaisut ja niiden toteuttaminen eri automaatiojärjestelmillä ja ohjelmoitavilla logiikolla. Opiskelija osaa teoriassa hyvän hankintaprosessin eri vaiheet ja sen toteutuksen. Hän osaa myös ottaa hankinnan suunnittelussa huomioon automaation turvallisuuden ja käytettävyyden ja valvomusuunnittelun periaatteet.

Opiskelija osaa valita kohteeseen soveltuvan säätömenetelmän ja suunnitella siihen tarvittavat lukitukset ja toimintakuvaukset hyvien suunnittelukäytäntöjen mukaisesti. Opiskelija osaa myös automaation hankinta- ja toteutusprojektin läpiviennin vaiheet.

 
Arviointikriteerit

Harjoitustyöt 0-5.
Kiitettävä (5): Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella prosessin tarvitseman instrumentaation ja suunnitella mm. annettujen ohjeiden perusteella tarvittavat säädöt ja toimintakuvaukset. Raportointi on hyvää ja laadukasta. Ratkaisut ja valinnat on pystytty perustelemaan.Turvallisuus ja käytettävyys on huomioitu laajasti.
Hyvä (4-3): Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella prosessin tarvitseman instrumentaation ja säädöt ja toimintakuvaukset.Turvallisuus ja käytettävyys on huomioitu riittävän laajasti. Raportointi on hyvää.
Tyydyttävä (2-1): Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella prosessin tarvitseman instrumentaation ja säädöt ja toimintakuvaukset. Raportointi on tyydyttävää.Turvallisuutta ei ole huomioitu riittävästi.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, demonstraatiot, laboraatiot.

Materiaali

Suomen automaatioseuran julkaisuja (mm.Automaatiosuunnittelun prosessimalli, Automaation tehtäväkuvaus, Digitaaliset automaatiojärjestelmät), www-materiaalia ja opetusmonisteita, jaetaan soveltuvin osin kurssin aikana. ABB AC500 laitemanuaalit ja Automation Builder (Codesys) automaatiolaitteen ohjelmointiohjelmisto sekä Genesis64 valvomo-ohjelmisto.

Sisältö

Paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuuden tyypillisten tuotannon osaprosessien laiteratkaisut ja prosessien toimintaperiaatteet. Prosessien ohjauksen ja säätöjen periaatteet ja käytännön toteutustavat, esimerkkejä erilaisten prosessien säätöjen ja ohjauksien toteutuksista.

Pienen prosessin automaation suunnitteluvaiheet ja suunnittelua automaatiojärjestelmään lähtötietoina prosessin ja automaation haluttu toiminta kuvaus aikakaavioilla, tilakaavioilla, toimintadiagrammien avulla, toimilohko-ohjelmien ja kosketinkaavioiden avulla. Kohdeprosesseina ovat automaatiotekniikan laboratorion prosessit: kattiloiden menoveden lämpötilan säätöpiirit, pinnankorkeuden säätöpiirit, virtauksien säätöpiirit, sekä yksikköprosessina mm. kahviautomaatin ohjelmiston määrittely ja toteutus sekä pyykinpesukoneen pesuohjelmisto määrittely ja toteutus.

Arviointi

Asteikolla 0... 5 tentin ja harjoitusten perusteella.

 In English