SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP15-16/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
Opintojakso307D3AB Finnish for International Students II, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan kieliopinnot
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/15001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2015-2016
VastuuopettajaX Liiketalous
Muut opettajatKarjalainen Lahja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm27.06.2016 - 24.07.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2016 - 30.04.2016
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Learning outcome:

Students have advanced their oral and written communication skills in Finnish language. They are able to communicate in simple business situations and various situations in working life.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

- weekly lectures, discussions and feedback

27.6.at 17-19A203 atk (30), Rovaniemi Rantavitikka

5.7.at 17-19 iLinc

11.7.at 17-19 A203 atk (30), Rovaniemi Rantavitikka

- individual assignments (guided in Moodle)

- video and written assignments

- groups tasks

- Finnish 1 or similar study unit passed, Finnish on a level of A1

Materiaali

will be announced in the beginning of the study unit

Sisältö

- Oral communication in Finnish

- Business communication

- Written communication on basic level

- grammar hints and highlights

Arviointi

Arviointi

Tällä kurssilla arvioidaan opiskelijoiden kielitaitoa ja edistymistä seuraamalla suullisen ja kirjallisen taidon kehitystä sekä kieliopin hallintaa. Nämä tehtävät arvioidaan arvosanoin 0-5, ennakkotehtävä arvosanalla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei sisälly kokonaisarviointiin.

Kurssin aikana itsenäisesti tehtävät kommunikaatio- ja kirjoitustehtävät muodostavat jokainen 20% loppuarvosanasta. Kirjallinen lopputehtävä antaa 40% arvosanasta.

Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Lopputehtävän viimeinen palautuspäivä on 31.7.2016

Evaluation

In this course the students' language proficiency and progression will be evaluated by monitoring the development of their oral and written communication skills, and their level of grammar proficiency. These assignments will be evaluated on the scale from 0 to 5 and the preliminary assignment will be evaluated as a pass/fail. The preliminary assignment is not included in the overall grade for the course.

The independed communication and writing assignments each make up 20% of the final grade. The final written assignment constitutes 40% of the grade.

All assignments must be completed with a passing grade.

Final assingnment must be returned no later thanWednesday31.8.2016.

It is imperative that all students complete the final assignment.

 In English