SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäT31L15S/Liiketalouden koulutus (Tornio)
OpintojaksoT301L59 Digital Convergence and Marketing Communication, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaSaloheimo Mika
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika31.07.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee mediakonvergenssin ja digitaalisen mediakulttuurin teknologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset, mm. muutoksen mediakohtaisesta sisällöntuotannosta monikanavaisiin ratkaisuihin ja vanhat toimialarajat ylittäviin yhteistyömalleihin, sekä siihen liittyvään mediankäyttäjien kulutuskäytäntöjen muutoksiin. Opiskelija ymmärtää ubiikkivallankumouksen ja mediayhteiskunnan kehitysmekanismit. Hän ymmärtää muutoksen realisoituvan mediasisältöjen ja viestinnän keinojen yhdentymisenä: joukko- ja markkinointiviestinnässä käytetään kasvavasti samoja keinoja herättämään, viihdyttämään, myymään, koukuttamaan ja aktivoimaan käyttäjiä integroimalla eri medioiden sisältöjä ja ilmaisumuotoja sekä siltaamalla ne transmediaisiksi, -subjektiivisiksi ja –tekstuaalisiksi tarinoiksi. Opiskelija osaa jäsentää muutosvaikutukset liiketoimintamallisuuksiin ja työelämähaasteisiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti omalla koulutusalallaan.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • Lähiopetus: luennot, tietoiskut, oppimistehtävät, ohjattu ryhmätyöskentely
 • Itsenäinen työskentely: itsenäinen ryhmätyöskentely, itsenäinen yksilötyöskentely
 • Ryhmätyö: työelämälähtöinen digitaalisen markkinoinnin kehittämistehtävä
 • Itsenäinen osaamisen näyttö: henkilökohtaisen brändin toteutus verkossa
Materiaali

Kirjallisuus:

https://luc.finna.fi/lapinamk/List/418490

Linkit:

https://library.hubspot.com/

https://www.quicksprout.com/university/

https://growthhackers.com/

Muu Moodlesta löytyvä materiaali ja opiskelijan itsensä löytämät aiheeseen liittyvät materiaalit.

Sisältö
 • Nykyaikainen digitaalinen markkinointi ja sen trendit
 • Oma, maksettu ja ansaittu media
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu
 • Verkkosivuston merkitys
 • Verkkomainonta
 • Hakukoneet
 • Sosiaalinen media markkinoinnissa
 • Sisältömarkkinointi
 • Growth Hacking
 • Vaikuttajamarkkinointi
 • Analytiikka
 • Henkilökohtaisen osaamisen brändääminen verkossa
Arviointi

Arviointiasteikko on Hylätty 0 - Kiitettävä 5.

Arvioinnissa 50% painotus on digitaalisen markkinoinnin kehittämistehtävällä (sis. itse- ja vertaisarvioinnin) ja 50% painotus on henkilökohtaisen brändin rakentamisella verkossa. Molemmat on suoritettava hyväksytysti. Myöhästyneet tehtävät vaikuttavat alentavasti arvosanaan.

Osaamistavoitteet

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Osaamisen osoittaminen

Ymmärrät digitaalisen sisällön ja kanavien merkityksen nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä

Tiedät digitaalisen markkinoinnin keskeiset nykyaikaiset keinot ja niiden hyödyntämisen yleisperiaatteet liiketoiminnassa.

Osaat kuvata joitain digitaalisen markkinoinnin keskeisiä keinoja tarkasti. Ymmärrät niiden erilaisen soveltuvuuden erilaisiin liiketoiminnan tilanteisiin.

Osaat kuvata tarkastidigitaalisen markkinoinnin keskeiset nykyaikaiset ja lähitulevaisuudenkeinot. Osaat erotella digitaalisten kanavien ja sisältöjen hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoiminnan eri tilanteissa.

Asiantuntijasisällön tuottaminen henkilökohtaisen verkkobrändin yhteydessä

Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintalähtöisesti, tavoitteellisestija mitattavasti digitaalista markkinointiviestintääTiedät digitaalisen markkinoinnin suunnittelun periaatteet ja osaat kytkeä niitä käytännön tilanteeseen. Osaat toteuttaa yksinkertaista viestinnällistä sisältöä digitaalisessa kanavassa.Osaat suunnitella työelämälähtöisesti digitaalisen markkinointiviestinnän käyttöä, huomioiden mitattavuuden. Osaat toteuttaa tilanteeseen sopivaa viestinnällistä sisältöä digitaalisissa kanavissa.Osaat suunnitella yksityiskohtaisesti ja työelämälähtöisestidigitaalisen markkinointiviestinnän käyttöä, tavoitteita ja mittareita. Osaat toteuttaa luovasti ja järkevästi viestinnällisiä sisältöjä digitaalisissa kanavissa.Työelämälähtöinen digitaalisen markkinoinnin kehittämistehtävä
Osaat brändätä omaa osaamistasi tavoitteellisesti ja erottuvalla tavalla verkossa.Osaat rakentaa informatiivisen henkilökohtaisen verkkoprofiilin jotain keskeistä kanavaa hyödyntäenOsaat rakentaa osaamistasi korostavan verkkobrändin hyödyntäen valikoitua kanavaa.Osaat rakentaa omien osaamisvahvuuksiesi mukaisen henkilökohtaisen, tavoitteellisen ja erottuvan verkkobrändin hyödyntäen useita kanavia ja välineitä.Henkilökohtaisen brändin toteuttaminen verkossa ja sosiaalisessa mediassa

 In English