SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR51M15S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501M13B Land Surveying English, 5.00 op, 133 h
Engineering English in Land Surveying
PERUSOPINNOT
ToteutusRyhmäjako a/b/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 31.01.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Uusinta on tehtävä viimeistään seuraavan lukukauden loppuun mennessä eli syyslukukauden 2018 aikana.

Lapin AMK:n tenttikäytäntö.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt

 • Lähiopetusta
 • Itseopiskelua aikataulun mukaan (lähiopetukseen valmistautuminen, näyttöihin ja tenttiin valmistautuminen)
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä
Materiaali

Materiaali

 • Opintojaksolle räätälöity materiaali on Moodlessa.
 • Lähitunneilla jaettu materiaali.
 • Opintojakson R501M23B Remote Sensing englanninkielinen materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi ammattialansa vaatimissa tilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen alansa aiheesta, esim. yritys- tai tuote-esittelyn. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy osallistumaan kokouksiin ja neuvotteluihin englanniksi. Hän osaa kirjoittaa ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Ydinsisältö

 • Teknologiayrityksen hankintaprosessi ja liikekirjeenvaihto
 • Tekniikan alan messuille osallistuminen
 • Laite- ja tuote-esittelyt
 • Abstraktin kirjoittaminen
 • Kokoukset ja neuvottelut sekä kokousasiakirjat
 • Maanmittausalan ammattikielen ja terminologian syventäminen
 • Kulttuuritietous
 • Suulliset ja kirjalliset näytöt

Integrointisuunnitelma

 • Kaukokartoitusaineistojen tuottamiseen liittyvä tehtävä integroidaan opintojakson R501M23B Remote Sensing kanssa. Lisäksi käytetään yhteisiä ammattialan englanninkielisiä materiaaleja.
Arviointi

Suoritusvaatimukset

 • Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen (jatkuva näyttö).
 • Osallistumisvaatimus lähitunneille on 80%.
 • Hyväksytyt suulliset ja kirjalliset näytöt.
 • Hyväksytty kirjallinen tentti

Tenttiin ei voi osallistua, jos osallistuminen ja jatkuva näyttö puuttuvat.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin osaamiskuvauksiin. Tarkemmat arviointikriteerit esitetään Moodlessa.

Vaadittu taitoaso on B2 aseikolla A1 - C2.

 In English