SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA71S17S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL24 English for Social Services, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatLajunen-Tuokko Ulla
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
  • laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
  • saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:

  • sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
  • kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English