SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR801MB Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossa, 5.00 op, 133 h
Matkailupalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatKoivunen Kati
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm24.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.03.2018 - 31.03.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) 24.5, 29.5, 4.6, 8.6
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opintojaksolla viedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen. Opintojaksolla luodaan omalle verkkopresenssille perusta, jota on helppo kehittää tulevaisuudessa vaikuttavaksi asiantuntijabrändiksi.

1. Osaa käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikoita oman ammatillisen imagon luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin.
2. Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita ammatillisen osaamiseen esilletuomiseen.
3. Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista verkkoviestintää sekä hyödyntää ketterän sisällöntuotannon ja julkaisemisen alustoja osaamisen markkinoinnissa.
4. Osaa rakentaa ammatillista verkostoa digitaalisissa viestintäympäristöissä.
5. Osaa markkinoida omaa osaamistaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

KESÄN 2018 OPINTOJAKSO ON TÄYNNÄ. MYÖS VARASIJAT (20) OVAT TÄYNNÄ. 

Huom! Kurssille rajoitettu osallistujamäärä, max. 30 opiskelijaa (etusijalla MTI:n opiskelijat). Opintojakso on ollut suosittu, joten varaathan paikkasi ainoastaan, jos sinulla on aikaa tehtävien työstöön viikoilla 22 ja 23sekä lopputehtävän suorittamiseen 31.7.2018 mennessä.

Kurssi toteutetaan virtuaalisesti AC ja Moodle-oppimisympäristöissä sekä sosiaalisessa mediassa.Opintojaksolla perustetaan Facebook-ryhmä, jossa saa lisäopastusta, vertaistukea sekä opettajan ohjausta kurssilla käytyjen aihepiirien soveltamisessa omiin tarpeisiin. Tärkeätä on myös verkostoituminen muiden kurssin opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla on neljä kontaktiopetuskertaa verkossa. Toivomuksena olisi, että opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla olisi aikaa ja mahdollisuus olla paikalla kontaktiopetuskerroilla (24.5, 29.5, 4.6 ja 8.6 klo 17-19). Luennot on mahdollista katsoa jälkeenpäin nauhalta, mutta jokaisella kontaktiopetukserralla opiskelija saa tehtäviä, joiden suorittaminen etenee luentojen tahdissa. Kurssille osallistujalla toivotaan olevan aikaa suorittaa opintoja tiiviistiviikoilla 22 ja 23.

Kurssi rakentuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä, vertaisoppimisesta ja lähiopetustunneista, jotka sisältävät: luentoja, case-esimerkkejä sekä runsaasti keskustelua. Tunneilla käydyt keskustelut vauhdittavat ja syventävät asian oppimista ja ymmärtämistä.

Kurssilla suuressa roolissa ovat opettajan ja opiskelijoiden toisilleen antamat vertaispalauttetniin sosiaalisessa mediassakuin Moodle-oppimisympäristössä.Opiskelija tuottaa kurssilla Portfolion/CV:n omasta osaamisestaan. Kurssi sisältää lyhyen opastuksen blogin/kotisivujen perustamiseen Wordpress-ympäristössä. Opiskelija voi myös hyödyntää jo olemassa olevia verkkoalustojaan/-kanaviaan ja kehittää niitä eteenpäin opettajan sekä opiskelijakollegoiden palautteen perusteella.

HUOM!

Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook,toimivat keskeisessä roolissa kurssilla. Näiden työkalujen käyttäminen vaatii useimmiten kirjautumisen/profiilin luonnin eri alustoille/palveluihin. On tärkeätä, että kurssin opiskelijat suhtautuvat sosiaalisen median kanaviin liittymiseen avoimesti.

Materiaali

Laine, Tom & Hoppe, Teija: Some työnhakuopas: mitä,miten, missä. Talentum. 2015.

Aalto, Tuija: Löydy. Brändää itsesi verkossa. http://www.slideshare.net/Tuija/loydy-brandaa-itsesiverkossa-koko-kirja

Muu opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Sisältö

Sisältöjä:

Oman osaamisen tunnistaminen ja ammattitaidon sanoittaminen

Oman osaamisen tavoitteellinen markkinointi

Verkkovaikuttamisen ja -viestinnän tavoitteet (työnhaku somessa, asiantuntijuuden vahvistaminen, verkostoituminen ja vaikuttaminen)

Somestrategia ja verkkosisältöjen tuottaminen omien vahvuuksien pohjalta

Verkkoviestinnän tunnetuimmat työkalut ja niiden ominaisuudet

Blogi (teksti, kuva, video) ammatillisena työvälineenä/portfoliona

Viestinnän javaikuttavuuden mittaaminen ja onnistumisen arviointi

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5, pisteytetty asteikolla 1-100.

Arvioinnissa huomioidaan:

Kotitehtävä 1 (brändin perusta) 20

Kotitehtävä 2 (vertaispalaute parin brändisuunnitelmasta) 10

Kotitehtävä 3 (brändistrategia ja suunnitelma) 10

Kotitehtävä 4 (vertaispalaute strategiasta ja suunnitelmasta) 10

Kotitehtävä 5 (blogin/kotisivujen/CV:n perustaminen) 10

Lopputehtävä (linkki Padletiin, johon koottu oma verkkopresens) 20

Aktiivisuus tunnilla ja somessa (läsnä tunneilla ja osallistuminen keskusteluun. Vähintään kolme keskustelunavausta Facebook/Twitter/LinkedIn:ssa) 20

YHTEENSÄ 100

 Palaa In English