SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72Y17S/Terveyden edistäminen, ylempi AMK (Kemi)
Opintojakso799YOP Opinnäytetyö, 30.00 op, 800 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/17003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy1/2018-2019, Syksy2/2017-2018, Syksy2/2018-2019, Kevät1/2017-2018, Kevät1/2018-2019, Kevät2/2017-2018, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaPaloste Airi
Muut opettajatPuro Anne, Saarnio Reetta, Tohmola Anniina, Uusitalo Jouko, Viinamäki Leena
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 20 op
T&k-integraatio 30 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa ja johtaa itsenäisesti oman alan työelämän tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hän osaa soveltaa opinnäytetyössään alansa näyttöön perustuvaa tietoa ja valita perustellusti soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä työelämän kehittämistehtävään. Opiskelija kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työssään. Hän osaa arvioida ja opponoida tutkimusyhteisömäisesti opinnäytetöitä taustan, toteutuksen, tulosten ja raportoinnin suhteen. Hän osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäytteen, jolla hän osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen kielen taitoa.

Opintojakson ydinsisältö:

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit on kuvattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaassa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Palautuspäivät Moodleen

Seminaarit

Aihepaperin palautus 27.10.2017, OPN aiheen esitys (PP) palautus 30.10.2017

Aiheseminaari 3.11.2017

Opinnäytetyösuunnitelman palautus 3.1..2018

Suunnitelmaseminaari 10.1. 2018

Väliseminaarien esitysten palautukset 9.5.2018 ja 13.8.2018

Väliseminaarit 16.5.2018 ja 20.8.2018

Esitarkastusversion (ehdotus valmiista työstä) palautus 31.10.2018 Moodleen.

Valmiin työn palautus 26.11.2018. Opiskelija huomioi palautuksen myös työn opponoijalle.

Posteri opinnäytetyöstä painatusvalmiina 26.11. 2018.

Valmiin työn esitys yhteisessä seminaarissa 3-4.12.2018 erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kypsyyskoe (maturiteetti) suoritetaan seminaarin yhteydessä.

Materiaali

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä noudatetaan Lapin AMK:n YAMK -opinnäytetyöopasta (2016-2019), jossa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eri vaiheet ja sisältö.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö:

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Arviointi

Opinnäytetyön arviointi suoritetaan numeraalisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaan (2016-2019) kriteeristön mukaisesti.

 Palaa In English