SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP16-17/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoHYV1P Kokemuksellisen osallisuuden tukeminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017, Kevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017, Kesä/2016-2017
VastuuopettajaJääskeläinen Arja, Leppänen Tero
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.07.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 31.05.2017
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä osallisuuden ilmiöön sekä luonnon merkitykseen ihmisen elämässä ja osallisuuden kokemuksessa. Opintojakso integroituu Luontoa elämään! -toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeeseen.

 • Opiskelija ymmärtää osallisuuden kokemuksen rakentumisen periaatteet sekä teoriassa että käytännössä.

 • Opiskelija tunnistaa luonnon merkityksen ihmisen elämässä, osana osallisuuden kokemuksia.

 • Opiskelija saa valmiuksia sekä oman että muiden ihmisten osallisuuden edistämiseen.

 • Opiskelija osaa kerätä aiheesta tietoa monipuolisesti.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kirjallisena tehtävänä:

 • Opintojakso voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.
 • Opiskelija perehtyy aihetta koskevaan teoriaan lähdekirjallisuutta hyödyntäen.
 • Opiskelija kerää tietoa osallisuudesta kyselylomakkeen avulla.
 • Opiskelija tuottaa osallisuutta koskevan kirjallisuuteen perustuvan esseen, jossa pohditaan osallisuuden käsitettä teoriatiedon ja kyselyjen pohjalta.
 • Tarkemmat ohjeet suorituksesta Moodle -alustalla, jonne kurssiavain = kokostu
Materiaali

Aiheeseen liittyvä ajankohtainen tutkimustieto, artikkelit ja selvitykset.

Sisältö
 • Osallisuus ja luonto -teoriatieto
 • Opintojakson aihetta koskeva tiedonkeruu
 • Kehittämistyön toteutus ja siihen pohjautuva kirjallinen tuotos
Arviointi
 • Esseen kirjoittamisessa noudatetaan Lapin AMKin opinnäytetyöohjeita.
 • Essee arvioidaan asteikolla: 0-5
 • Arvioinnin perusteet: soveltaen opinnäytetyön arviointikriteerit
 Palaa In English