SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L17S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL36 Palveluliiketoiminnan viestintä, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, toteutetaan yhdessä talouden viestintäosaaminen jakson kanssa/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaRajaniemi Pia
Muut opettajatPeitso Virpi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kompetenssi

Kansainvälistymisosaaminen: opiskelija omaa alansa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä tarvittavan suomen ja ruotsin kielen taidon.

Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat tuottaa liike-elämän keskeisiä tekstilajeja sekä käyttää suomen kieltä liike-elämän käytänteiden ja kielenhuollon suositusten mukaisesti. Osaat ottaa viestinnässä huomioon muut osapuolet ja noudattaa sovittuja toimintatapoja. Osaat käyttää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti viestintäkanavia. Osaat raportoida sekä kirjallisesti että suullisesti selkeästi ja perustellusti alan vaatimusten mukaisesti.

Osaat käyttää liiketoimintaan ja taloushallintoon liittyvää ammattisanastoa ruotsiksi. Osaat hoitaa ruotsinkielistä liikeviestintää ja omaat valmiudet pärjätä alasi asiakaspalvelu- ja neuvottelutilanteissa ruotsin kielellä.

Saavutat sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Saavutat taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Suomen kieli ja viestintä

Osaat laatia liike-elämän asiakirjoja annettujen ohjeiden ja mallien mukaisesti. Viestit ymmärrettävästi alan viestintätilanteissa. Osaat käyttää eri viestintäkanavia.

Osaat laatia selkeitä ja ymmärrettäviä liike-elämän asiakirjoja.

Osaat raportoida selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti ja ottaa huomioon sekä tilanteen vaatimukset että alan käytänteet. Osaat valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti.

Osaat laatia jäsentelyltään, kieleltään ja tyyliltään erinomaisia liike-elämän asiakirjoja.

Raportoit suullisesti ja kirjallisesti asiantuntevasti ja taitavasti perustellen. Sopeutat viestintäsi vastaanottajien, tilanteen ja alan käytänteiden mukaiseksi. Hyödynnät viestintäkanavia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ruotsin kieli ja viestintä

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liikealan sekä taloushallinnon perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liikealanja taloushallinnon perussanastonsekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liikealan ja taloushallinnon sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English