SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR75L15S/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR705L21 Hyvinvointi- ja valmennusosaaminen, 15.00 op, 400 h
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteUrheiluopisto (Hiihtomajantie 2) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018
VastuuopettajaLukkarila Jouko
Muut opettajatLiu Taina, Pohja Petteri
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 05.09.2017
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät 15.01.2018 klo 16:30-19:30, 19.03.2018 klo 16:30-19:30, 14.05.2018 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla sovellat kokonaisvaltaista valmennusosaamistasi suuntautumisvaihtoehtosi mukaan. Opit hyödyntämään eritasoista hyvinvointiteknologiaa valmennuksen osa-alueilla. Sovellat psyykkisen valmennuksen ja vuorovaikutuksen työkaluja käytännön toimintaympäristössä tukemaan yksilön itseohjautuvuutta. Sovellat yleistä ravitsemusosaamistasi yksilölliseen ravintovalmennukseen. Toimintaympäristöissä toimimalla syvennät osaamistasi joko hyvinvointi- tai kilpa- ja huippu-urheiluvalmennuksen osa-alueella. Opintojaksolla todennetaan myös englanninkielen kirjallinen osaaminen.

Teema 1 (syklit 1-2) Kokonaisvaltainen valmennusosaaminen

Teema 2 (syklit 3-5) Fyysinen valmennus ja teknologia

Teema 3 (Syklit 6-7) Psyykkinen valmennus

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

(1-2)

Hyvä

(3-4)

Kiitettävä

5

Rakennat oppimaasi tulkiten oman henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian

Rakennat perustellen ja tutkittua tietoa soveltaen henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian

Luot analysoiden ja arvioiden tutkimustietoon perustuvan henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian

Osaat suunnitella kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin

Osaat suunnitella ja perustellen soveltaa tutkittua tietoa kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin

Osaat kriittisesti analysoida ja arvioida suunnitteluprosesseja ja toimintaympäristöjä

Osaat käyttää hyvinvointi- ja urheiluvalmennuksen teknologiaa

Osaat hyödyntää perustellusti teknologian avulla saatua tietoa hyvinvoinnin ja valmennuksen kehittämiseen

Osaat perustellen ja kriittisesti soveltaa teknologiaa hyvinvoinnin ja valmennuksen kehittämiseen

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN NÄYTTÖ: Englanninkielen kirjoitettu osaaminen, posteri seminaarissa tai englanninkielinen artikkeli blogissa)

RYHMÄNÄYTTÖ: Seminaari joulukuussa, asiantuntijaryhmänäyttö.

 
Pedagogiset järjestelyt

Työpajatoiminta, tutoriaalit ja case työskentely. Erikseen määritellyt yksilö- ja ryhmätehtävät. Liikuntapsykologian verkko-opinnot.

Kokonaistyömäärä 15 op = 402 h

Kontaktit n. 145 oppituntia (a 45min), tutoriaalit + jakaminen 20 oppituntia, asiantuntijaluennot/työpajat/harjoitukset 125 oppituntia.

Itsenäinen yksilö- ja ryhmätyöskentely n. 255 h.

Materiaali

Materiaalit ilmoitetetaan toteutussuunnitelmassa. MOODLEavain R705L21

Sisältö

1. Valmennusosaamisen näyttö ja oman osaamisen kehittymisen raportoiminen

2. Psykologisen osaamisen verkkokurssien tehtävät

3. Fyysinen valmennus (RK /valmennuksen erityiskysymykset).

4. Tutoriaalit ja casetyöt 3 kpl.

5. Elämäntapamuutos (Hyvinvointivalmentajat).

6. Lajianalyysi (Urheiluvalmentajat).

Arviointi

Numeerisesti arvioitavat      ( 1-5 )
1. Valmennuksen psykologian verkko-opintojen oppimispäiväkirja  30%                             

2. Valmennusfilosofia (Kokonaisvaltainen valmennus) essee           20% 

3. Fyysinen valmennus ja teknologia näyttö                                    20%

4. Valmennusosaamisen kehittymisen raportti                                30%

Jatkuva näyttö

 In English