SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1553 Sähkökoneiden ja asennusten laboraatiot, 3.00 op, 80 h
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatPetäjäjärvi Aila
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 30.03.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 30.12.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on tukea sähkövoimatekniikan ammattiaineiden opetusta ja antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa, suunnitella ja toteuttaa keskeisiä sähkövoimatekniikan ammatillisia työtehtäviä. Opintokokonaisuus sisältää generaattoreiden, moottoreiden, taajuusmuuttajakäyttöjen ja muuntajien ominaisuuksien tutkimisen ja mittaamisen, mittalaitteet sekä mittauskytkentöjen suunnittelun ja toteuttamisen. Sähköenergian ja -tehomittarit ja mittauskytkennät, sekä sähköasennusten perusharjoitukset. Sähkökoneiden ja -käyttöjen käyttöönotto, käynnistykset, toiminnan tutkiminen ja vianetsintä. Sähkömoottorikäyttöjen suojauksen suunnittelu ja toteutus, suojalaitteiden toiminnan koestus ja mittaus.

 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Aktiivisuus ja osallistuminen 20%
Palautetut työselostukset ja tehtävät 80%.
Myöhästyneenä palautetut selostukset ja tehtävät alentavat arvosanaa.
Kiitettävä (5): Aikataulun mukaan palautetut työselostukset, joissa opiskelija osoittaa kiitettävää teorian osaamista ja soveltamista käytäntöön, opiskelija kykenee pohtimaan työn tavoitteita ja oivaltaa teknisiä asiayhteyksiä laajemmin. Osallistuminen kaikille laboratoriotunneille. Aktiivisuus laboratoriotyöskenetelyssä.
Hyvä (4-3): Ajoissa palautetut hyvät työselostukset. Osallistuminen laboratoriotunneille. Aktiivisuus työskentelytehtävissä.
Tyydyttävä (2-1): Ajoissa palautetut työselostukset. Osallistuminen laboratoriotunneille. Laboratoriotöiden suorituminen on osittain itsenäistä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Sähkökoneiden ja asennusten laboratoriotyöt 1-8 työsaleissa 1141 ja 1143.

Materiaali

Tercon työohjeet, työohjeet Moodlessa, teoriaopintojakson Sähkökoneet materiali.

Sisältö

- 3-vaihemuuntajatyöt

- Tasavirta-, tahti- ja epätahtimoottoreiden ja -generaattoreiden laboratoriotyöt

- Generaattorin tahdistaminen verkkoon

- Loistehon kompensointi

- Sähköasennustyöt

- Mittareiden käyttö

Arviointi

Työselostukset, töiden suoritus ja oppimispäiväkirjat arvioidaan arviointi asteikolla 0 - 5.

 In English